Om

Anspråkslösa betraktelser av dåtiden, samtiden och framtiden. Den som kan tyda tecknen i skyn sveps inte så lätt iväg, när den annalkande stormens första kastvindar drar fram och sliter tag i en.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Virulenta kometer

 

Att influensaepedemier emellanåt drabbar oss är ju välkänt. Mindre känt är källorna, orsakerna till utbrotten. Under 60- och 70-talet kunde man förvänta sig någon form av värre influensavåg ungefär var 4:e år, nu är det varje vinter eller till och med två gånger per år. Att det är så tätt mellan utbrotten nu beror inte på, skulle jag vilja hävda, att befolkningen tränger ihop sig i städerna eller på förekomsten av obskyra smittkällor som svin- eller fågelpopulationer. Nej, skälet är sannolikt läkemedelsbolagens mycket aggressiva marknadsföring av vacciner. Dessa vacciner innehåller inte bara en hästdos av potenta gifter och kroppsfrämmande ämnen utan förstås även aktiva virusstammar. Man kan inte inbilla mig att viruset skulle vara "avdödat" i dessa preparat, som man kallar det. Virus är inte levande per definition och kan därför inte dödas. Att delar av virus skulle kunna aktivera immunförsvaret är inte heller särskilt bra vetenskap. Mer troligt är då att det är aktiva virus som triggar immunförsvaret, helt självklart. MEN, och detta är ju själva kruxet i det hela: Varför då inte bara vänta in att viruset dyker upp av sig själv och låta naturen och immunförsvaret ha sin gång. Som vanligt behöver vi vårda kropp och själ; boosta immunförsvaret med sömn, vitaminer, sol, ett glatt sinnelag och en sund bekantskapskrets.

Nygammal och högaktuell information börjar komma i dagen vad gäller influensautbrott: Detta handlar, tro det eller ej, om passerande kometer i vår kosmiska närhet. Kometer drar med sig och sprider viruspartiklar! Kometer har som bekant en svans, dvs ett plasmastråk som omger kometen som en koma och även släpar efter kometen i dess följe. Glöm det där med att kometer är klumpar av is som börjar smälta i solens närhet, detta är utdaterad kunskap. Svansen är mer ett elektrostatiskt fenomen som uppkommer eftersom banan runt solen inte är helt elliptisk och stabil, kometen laddar ur sig med negativa joner i förhållande till solens positiva "solvind". En del av svansen är dessutom riktad framåt, i riktning mot solen. Ett oförklarligt fenomen om det nu var så att kometerna endast avdunstar nära solen. Kometer kan givetvis ha inslag av is men vanligtvis handlar det om sedvanlig materia i kometerna. Storleken varierar kraftigt, från små metallklumpar upp till kroppar av planetstorlek! Relativt känt är att planeten Venus faktiskt anlände såsom en komet, men att dess omloppsbana nu stabiliserat sig i en kontrollerad ellips. Likväl har Venus fortfarande en svans och under vissa omständigheter kommer jorden att passera detta stråk i rymden. Den globala pandemin 1918 känd som Spanska sjukan är starkt misstänkt såsom en effekt av Venus interaktion med Jorden.

Som bekant finns det andra periodiska kometer som anländer med korta eller längre intervaller. Några av dem misstänks inte bara för utbrott av patogener utan även påtagliga naturfenomen som elektriska stormar, översvämningar eller till och med jordbävningar. Det kan hända att rymdstyrelser på jorden känner till några av de mer notoriska bovarna i vår kosmiska närhet men vi kan vara säkra på att ingenting av den informationen når vanliga människor. Som vanligt blir vi inte förvarnade om akuta och olycksbådande hot, vi får sitta som änder i en vattendamm, ovetandes om att jaktsäsongen står för dörren. Hotet är inte ovidkommande, antalet kometer därute är större än någonsin, var och varannan dag kan vi förvänta oss inverkan i någon form förknippat med kometer. Det har till exempel framkommit att bränderna i Kalifornien mycket väl kan ha uppkommit genom plasmaurladdningar från en passerande komet. Bron som rasade i Genua, Italien, kan också blivit demolerad genom liknande plasmafenomen, vid tiden för olyckan grasserade en mycket "kraftig storm" i området. Som jag nog nämnt är det inte ofarligt att flyga längre. Om planen råkar befinna sig i linje med en kometbana så kan flygplanens känsliga elsystem slås ut. Detta kan vara orsaken till flera "kaotiska nödlandningar" den sista tiden.

Kometer är nog som människor, skillnaderna är inte så stora. En del bär på och sprider patogener, andra är helt harmlösa och snarare välgörande. Det vi kanske inte har förstått är att vi är en mycket aktiv del av kosmos, vi interagerar hela tiden med vårt grannskap i tid och rum. Vi må ha levt med föreställningen att vi existerar i en skyddad sfär men så är inte riktigt fallet. Makthavare och lobbyister vill hela tiden invagga oss i en myt om att ingenting någonsin händer av större värde. Och förväntas något ske så är det givetvis med hundratusentals eller miljontals års mellanrum. Ständigt dessa fantasisiffror, baserade på - vad då? Att vara mentalt förberedd på "omständigheter" är inte fel, vi lever dock i en mycket kaotisk och turbulent tid. Det finns faktiskt konstruktiva alternativ till vaccinationer i form av homeopatiska preparat som skyddar eller reducerar effekten av influensaepedemier. Kan dock inte nämna några varubeteckningar för då bryter väl hela helvetet lös i det här vetenskapsdogmatiska landet. Ni som litar på sedvanliga vacciner tar ju dem, oavsett argument för eller emot. Men den vetenskapliga evidensen för att vacciner har något mätbart skydd mot influensa är besvärande klen. Positiva resultat handlar sannolikt mer om placeboeffekten än om faktiska mätbara skyddsmekanismer.

Vill slutligen påminna om att hemsidan upphör på sin nuvarande adress web.comhem/abzu/. Den nya adressen är Astromantra.se, uppdatera gärna era bokmärken. Bloggen är kvar på nuvarande plats!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sponsrade skjutningar?

 

Det skjuts och pangas vilt i amerikanska skolor men nu även här i Sverige. "Uppgörelser i den undre världen", får vi höra. Nyhetsförmedlingar låter förstå att det är "ensamma galningar", "rivaliserande gäng" eller "kriminella element" som härjar. Men vänta lite nu, sen när började ungdomar riskera livet endast för att statuera exemplel eller skapa sig ett namn? Jag köper inte de här förklaringarna, för att ungdomar skall skaffa sig vapen och riskera att få skallen bortblåst så ligger det nog en hel del pengar bakom också. Pengar eller möjligtvis makt, makten att kunna kontrollera, inte bara en liten stadsdel, utan snarare en hel nation. Går vi över atlanten är väl motiven ganska uppenbara, åtminstone för de som vågar se utanför ramarna: Den amerikanska makteliten känner sig inte bekväma med folket och deras "Second Amendment", rätten att inneha och bära vapen. Därav iscensatt statsterror; skjutningar i skolor och på allmänna platser, givetvis med obskyra "galningar" som alltid har den goda seden att undanröja sig själva (alla spår) efter handlingen!

Motivet är förstås att tvinga folket att gå med på striktare vapenlagar och indragna licenser. I Sverige är situationen något annorlunda men inte så mycket. Svenska makthavare (ovanför riksdag och regering) inser att orostider är i antågande. Vapenlagarna är så strikta de rimligtvis kan vara men kontrollsystemet i samhället anses behöva en uppryckning. Därav dagens skjutningar på skilda platser i Sverige. Avsikten är självklart att folket till slut skall kräva fler poliser, fler vakter och fler övervakningskameror. In träder ljusskygga individer som erbjuder bra betalt för att utföra vissa "hämdaktioner", i form av skjutningar mot vissa personer och ligor. Har ni tänkt på att bilbränderna har upphört tvärt, de är inte på modet längre, nu är det väpnade uppgörelser som gäller. Man anar alltför tydligt en "regissör" bakom kulisserna som målar upp och iscensätter hotbilder av olika slag. De desperata ungdomarna följer endast pengarna, vilka handlingar som efterfrågas spelar mindre roll. När pengarna inte längre betalas ut så upphör givetvis attentaten, så krasst och enkelt är det!

Vad är det då för övergripande hotbild som får stater att, utan att blinka, begå övergrepp mot den egna befolkningen? Sannolikt handlar det inte om något mindre än en hotbild från yttre rymden. Ok, det låter flummigt för den oinvigde men är inte så långsökt. Saker och ting är på gång i vår kosmiska närhet, en stjärna med planeter och medföljande asteroider är på väg in i vårt solsystem. Detta är i det närmaste fullkomligt nedtystat. Konsekvenserna är delvis det vi redan observerat; galopperande förändringar av klimatet, översvämningar, stormar, jordbävningar och jordskred. Det kommer efter hand att bli än värre vilket ger störningar i infrastruktur, el, färskvatten och livsmedel. Följaktligen kommer oreda och uppror att uppstå vilket makthavarna är så väl medvetna om. Och i myndigheternas ögon måste oredan förstås stävjas; således tas mått och steg mot ett fullskaligt kontrollsamhälle. Notera att våra riksdagsvalda inte känner till de obskyra planerna. Det är en osynlig elit i världens samtliga länder som planerar och utför en dold agenda.

I Kalifornien i västra USA pågår just nu något mycket illasinnat och upprörande. Det handlar förstås om de så kallade "skogsbränderna" som härjar. Tittar man dock lite närmare på videor från området förstår man snart att det inte alls rör sig om vanliga bränder. Det som sker är istället något skags tester av avancerade vapensystem, med laser- eller mikrovågsteknologi. Det sjuka är att byggnader av sten, metall och glas fullkomligt pulvriseras eller smälter ner medan omgivande träd lämnas oberörda! Det är fruktansvärda temperaturer som skapas men selektivt och i begränsade områden. Är amerikansk militär så cynisk att de utan vidare utför dödliga experiment mot den egna befolkningen? Nej, troligen inte vanliga förband men väl enskilda kommersiella vapenproducenter. Vad är förlängningen av denna process, har det utgått en större beställning på att systematiskt utplåna hela populationer regionalt eller på nationsnivå? Testar makteliten musklerna för att kunna slå tillbaka mot en försvarslös befolkning som endast försöker klara sig för dagen?

Kan vi människor göra något för att rå på dessa dunkla agendor som planeras högt över våra huvuden? Att rent konkret slå tillbaka kan bli mycket svårt. Vi har att göra med renodlad ondska, vars kännetecken är just att inte spela med öppna kort. Aktörerna agerar inte på egen hand utan låter hantlangare göra det smutsiga jobbet åt dem. Det vi måste förbättra är vår perception, vi måste helt enkelt bli skickligare på att avslöja uppenbara komplotter och falskspel, inte en lätt sak för godtrogna och naiva svenskar, jag förstår det. Men försök, var lite mer misstänksamma. Lita inte blint på nyhetsförmedlingar, fundera ständigt på bakomliggande motiv. Var lite motvallskäring; när någon säger "titta uppåt", se då efter vad som sker vid era fötter. När någon säger "koldioxid bidrar till global uppvärmning", ta då reda på vetenskapligt om detta faktiskt är sant. Människan är av naturen god, jag tror vi vinner på att alltid kämpa för det sanna och rätta. Och när ondskan återigen slår till så ska vi göra det vi kan, här och nu; hjälpa till så gott vi förmår och bevara lugnet.

Det kommer inget regn!

Vad är det för fel på klimatet, någonting är helt galet för det regnar inte längre. Inte i stora delar av Sverige i alla fall, i Norge däremot är det enorma problem med översvämningar. Kasta ett öga på sidan "grundvatten.nu". Med undantag av Göteborgsregionen så har hela Sverige, ända upp till Luleå, under eller mycket under normal nivå. Det är bara temporära avvikelser, menar ni kanske. Men jag har en mycket dålig känsla om detta, det tycks mig som om normala nivåer inte kommer tillbaka på många, långa år. Och när det väl regnar så regnar det inte som förr i tiden. Då regnade det en halv dag eller en hel dag, ibland tre dagar i rad, någon gång en hel sommar. Nu varnar meterologerna för regn, de ritar upp stora mörka moln på sina kartor. Men det kommer inget regn, det kanske mulnar och blåser upp lite. Sen faller tio droppar men så mycket mer blir det inte. Förr fanns det riktiga regnmoln, nu är det mer som att lite kondens faller ur atmosfären och resultatet blir just - 10 droppar. Eller så kommer ett frenetiskt åskväder och laddar ur sig. Det öser ner 100 mm på tio minuter men sedan är det likafullt stopp.

Solen är som bekant motorn i hela vädercykeln. Solen värmer upp ytvattnet som avdunstar som ånga. Senare när ångan kyls ner så kondencerar vattenmolekylerna till stora regnmoln. Regnet faller och så är cirkeln åter sluten. Men som jag nämnt tidigare så är solen inte riktigt sig själv längre. Närvaron av ännu en stjärna (Nibiru) som närmar sig vårt solsystem gör att vår sol tappat sin forna strålglans. Det är inte så att Nibiru tar energi/materia av solen, snarare är det så att solen fångar upp järnhaltiga moln som förekommer rikligt runt Nibiru. Detta får strålningen från solen att stanna av. Solen expanderar men får en rödaktig ton i sitt ljus. Hela detta scenario är inget som makthavarna önskar kommer till allmän kännedom, de fruktar den oro som skulle uppstå. Härav etablerandet av en solsimulator i omloppsbana kring jorden. Dess bana följer hela tiden solens rörelse och vi får en känsla av att allt är som det skall. Men månen då, den återspeglar ju solen ljus. Just precis, och eftersom solen numera är rödaktig så blir följaktligen även månen röd. Skulle bli, om det inte vore för att även en månsimulator sänts upp!

Troligen så orkar vår rödaktiga sol inte längre generera den vattenavdunstning som brukade förekomma. Den uppsända solsimulatorn genererar kanske en del vattenånga men inte tillräckligt för att skapa ett normalt väderklimat. Men i så fall, varför uppstår då de förfärliga översvämningar vi ser på skilda platser i världen? Dessa fenomen kan möjligen ha med "rymdväder" att göra. Stormar skapas inte enbart av solens fluktuationer som riktas mot jorden, det finns andra aktörer därute. Ett faktum är att antalet kometer i vår omedelbara närhet har ökat katastrofalt på bara några årtionden. Kometer drar med sig gasmoln av olika slag och deras elektriska influens påverkar jorden även på avstånd. Stjärnan Nibiru förväntas även dra med sig stora vätgasmoln, dessa kan redan ha börjat påverka jordens klimat. Och vad händer när dessa vätgasmoln interagerar med jordens atmosfär? Detta är en rent kemisk process; vätemolekylerna förenar sig med syret i atmosfären och resultatet är - vatten! Stora mängder vatten faller ner som regn, periodvis och mycket lokalt. Denna regntyp är inte av jordisk art, det är rymdregn!

Den globala uppvärmningen orsakas inte, som många märkligt nog tror, av utsläpp av växthusgaser, fossila bränslen och kor som fiser. Människan har storhetsvansinne och ett säreget utslag av knäppdoja att tro något sådant. Den globala uppvärmningen är inte lokal, den påverkar hela vårt solsystem, samtliga planeter. Orsaken är ankomsten av vår tvillingsol och dess följe av planeter, månar och asteroider. Javisst, människan har en stark inverkan på nedsmutsningen och förgiftningen av jorden, vilket är ett stort problem. Men medeltemperaturen är en helt annan sak, i en helt annan kategori, där spelar människan en oerhört blygsam roll. Hemlighetsmakeriet är stort, att en "okänd" himlakropp är på väg mot oss får inte sippra ut i nyhetsströmmen. Istället får vi snällt köpa dessa tokteorier om att koldioxid orsakar uppvärmning, vi får betala våra miljöskatter och snällt sopsortera för att rädda moder jord. Missförstå mig rätt, jag sopsorterar gärna men vill göra det av rätt skäl, inte för att vara en lydig lakej till den globala uppvärmningens propagandamaskineri. Man måste skilja på orsak och verkan.

Vad ska man göra med den situation som råder? Jag tror att vi snarast måste börja utveckla teknik att utvinna sötvatten ur östersjön, i stor skala. De sjöar och vattendrag vi använder som vattentäkter sjunker i skrämmande takt. I Mälaren har till exempel alla slussar som brukar kontrollera utflödet av vatten stängts igen. De har ingen reglerande funktion nu när båtar snarare går på grund i det sinande vattnet. Östersjövattnet finns dock, och lär inte sina i första taget. Jag föreslår ett antal avsaltningsanläggningar längst hela svenska kusten. Om det finns tekniska problem så får man lösa dem, detta måste vara prioritetsfrågan nummer ett. Sommarens brandkaos borde ha lärt oss något men få verkar frukta en ny brandvåg nästa sommar. Militären måste då vara engagerade redan från början. Jag vill inte höra tal om att någons SEMESTER hit eller dit förhindrar en yrkesgrupp att göra det den är till för. Sverige har obeskrivligt dålig katastrofvana, trots att vi har haft allmän värnplikt i så många år. Men ansvaret kan aldrig ligga helt och fullt på organisationer. Var och en av oss måste kunna hugga i om så krävs.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg