SjälvbildsrevisionRubrikens uttryck är hämtat från Carl Norbergs videoblogg. Det hela handlar om att landet Sverige står inför en omfattande och helt nödvändig sanering av hur vi ser på vårt land och på oss själva som invånare. Vad är problemet, kanske någon undrar, vi är ju en civiliserad nation som stått utanför krig och övergrepp i hundratals år? Dessutom bedriver vi ju omfattande biståndshjälp och utövar 'utvecklande' kontakter med olika organisationer.

Sverige, organisationsundret?

Vårt land är ett av de mest välorganiserade länderna på jorden. Det finns en administration inom i stort sett alla de instanser som kännetecknar ett utvecklat samhälle. För allting finns en plan och ett syfte, det kan gälla barnomsorg, skola, sjukvård, utbildningsorgan, rättsinstanser, sociala och kulturella fakulteter. Affärsverksamheter, vetenskap, industri, miljö och rymdforskning; inom alla grenar ligger Sverige i den allra yttersta framkanten. Problemet är ett det endast är ett skal, skrapar man lite på ytan så kommer smutsen fram.

Självgodhetens paradis

Här i Sverige är vi väl medvetna om vår status, hemma och utomlands. Vi slår oss själva för bröstet och gråter till och med en skvätt när vi tänker på den hjälp vi skänker, det stöd och den upplysning vi bibringar de fattiga och underutvecklade. Men har vi ägnat en enda tanke till anledningen att det är så; att VI är bemedlade medan andra inte är det? Kan det vara så att vi måste vända upp och ner på hela världsbilden. Är det i själva verket vi som är förtryckarna, medan andra tvingas leva på slavlöner för att bevara illusionen?

Institutionaliserad korruption

Sverige är inget fritt land, det är ett land där korruptionen gått så långt att den blivit förstatligad till olika expertmyndigheter. Dessa myndigheter är ingalunda folkets tjänare utan är lydorgan till multinationella korporationer. Det svenska folket kan möjligen vara med och upprätthålla myndigheternas verksamhet men saknar individuellt inflytande. Således lever vi i ett land med 'lydiga idioter', som blint utför olika direktiv som kommer från högre ort. Något folkstyre existerar inte; vi har rösträtt men tillåts inte ta några faktiska beslut.

Djupa statens kärna

Inom oss har vi tänkt att 'makthavarna', de som verkar ovan politiken, har sitt säte på annan ort; i USA, i Kina eller kanske i Vatikanen. Nu visar det sig att vi bor i själva kärnan av den 'Djupa staten'. I Sverige finner vi de stora telekomföretag som helt oblygt bedriver spionage genom informationsteknologi, med direkt insyn i många länders inre angelägenheter. Lägg därtill svenska energi- och teknologijättar som möjliggör den kraftfulla exporten och expansionen. Det är dessa krafter som bestämmer, ingen annan. Men storföretagen bidrar väl med skatteintäkter? Små företag betalar skatt, inte de stora!

Upp ur träsket?

Hur kommer vi till rätta med detta avgrundsdjupa moras? Nummer ett är att bli medvetna om situationen. Det kan vi endast bli om vi omprogrammerar oss, från grund! I stort sett allt vi lärt oss har varit lögn och förbannad dikt. Det har börjat redan på dagis och fortsatt upp till högre nivåer av 'utbildning'. Men det har inte varit utbildning, det har varit propaganda, ett inflytande som Tv, tidningar och radio har fortsatt. Det är inte roligt att konstatera fakta, men vi har varit hjärntvättade. Nu är det dags att vi gör oss fria!

Varför inte starta ditt uppvaknande; börja här!

Fördjupning: Spionfabriken Sverige - Föreläsning av Carl Norberg.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fatal injektion

Inom ett par månader kommer den omtalade vaccinationen mot 'Covid-19', som har varit på tal länge nu, ända sedan i februari 2020. Några applåderar åtagandet, några rycker på axlarna medan resten skyr varje åtgärd som ens liknar en vaccination som pesten. Jag ska försöka visa att anhängarna inte bara riskerar sitt eget liv och leverne genom att anta vaccinationen, de äventyrar i själva verket hela mänsklighetens framtid. Den vaccination som det handlar om har aldrig varit avsedd att skydda mot något virus. I själva verket har viruset (SARS-CoV-2) aldrig blivit isolerat i enlighet med 'Koch's postulat', dvs att insamlade och isolerade virus ger upphov till samma sjukdom när de inplanteras i en frisk individ. Eftersom det rör sig om virus och inte bakterier så kallas identifikationsmetoden istället för; 'Rivers postulat', en något annorlunda formulering.

Men om det inte ens existerar något virus som smittar, varför denna uppståndelse? Troligen därför att de som har makten bakom kulisserna (den djupa staten) har en helt annan agenda. I den världen handlar allt om kontroll, praktiskt taget ner på molekylnivå. I kontrollambitionen ligger även en brutal minskning av antalet människor på jorden, makthavarna känner sig inte trygga med miljarder människor som, potentiellt, kan starta upplopp när som helst och tvinga bort den djupa staten från sina positioner. Följaktligen kommer vaccinet innehålla 'nanoteknik', som etablerar sig i människans gensystem och i förlängningen kan koppla upp sig mot redan existerande AI, Artificiell intelligens. Och eftersom gentekniken sannolikt redan har ett patent kopplat till sig så reduceras människan med ens till en produkt, som människan saknar kontroll över.

Hur går det då med människans frihet och medbestämmande? Om hon ens haft något inflytande hittills så kommer det då slutgiltigt utplånas. Eftersom genomförd vaccination enkelt kan avläsas genom apparatur för ändamålet så blir det uppenbart vilka som har 'smitit' från sina 'hälsomässiga skyldigheter'. Dessa personer kommer inte tilllåtas resa, ta lån, erhålla anställning etc. I steg två försvinner även rätten att ta ut pengar, då valutan omvandlats till en digital variant. Om detta låter besvärligt så är det ändå bara början. Samhället blir på nytt indelat i en överklass och i 'kastlösa'. De vaccinerade kommer kanske ha fördelar till en början men de har dock definitionsmässigt givit upp sin mänsklighet. Ingenting de gör kommer längre vara deras egen egendom, inte ens deras tankar. Allting de bär på; minnen, sexuell läggning etc, allt blir känt och registrerat.

Även om det förnekas från officiellt håll så kommer människans DNA-profil permanent förändras i samband med vaccinationen. Detta innebär att 'förvärvade mutationer' sannolikt överförs till nästkommande individer, de vaccinerades barn. En oåterkallelig barriär har då passerats; människan har tagit steget över till att bli en 'hybrid', ett mellanting mellan robot och människa. Med tiden kommer allt fler personer ingå i den speciella sektorn, 'äkta människor' blir ett utdöende släkte. Vad innebär det att vara människa? Det är att faktiskt äga en unik identitet och en genuin röst. Detta försvinner för de som väljer vaccinationen. Istället för människor så kommer ett slags kollektivsamhälle av likartade enheter bildas, inte individer - enheter. Det övergår de flestas förstånd att detta är inpå oss, nu! Men tekniken existerar; läs på, utbilda er, men gör det skyndsamt!

Om ni vill fortsätta vara människor, så som vi lärt oss förstå begreppet; ta inte vaccinet!

Videon; "HUMAN" 2.0? (COVID-19 VACCINATION) - A WAKE-UP CALL TO THE WORLD
togs bort av YouTube men ligger kvar på 'Bitchute.com' och har återskapats. Länk nedan:

https://www.bitchute.com/video/UO8XJZ1lBjgq/

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Virus eller Utegångsförbud?

Coronavirusets verkningar har börjat göra sig gällande i samhället. Det är ju ett mycket allvarligt hot, eller hur? Sjukdomen sägs ju vara dödlig, samtidigt som symtomen är milda och ibland knappt märkbara! Barn lär inte vara mottagliga för sjukdomen, samtidigt överväger man att stänga skolor. Eh, vänta lite nu! Är detta en livsfarlig sjukdom eller inte? Om symtomen är i storleksordningen av en ordinär influensa, varför ens gå ut med varningar, restriktioner och rekommendationer om att stanna hemma? Brukar inte folk bli hemma när de har feber, hosta och snuva? Givetvis är de det, så varför skjuta hela ekonomin i sank på farhågor?

Givetvis är det någon annan faktor som är verksam här. Sen när har myndigheterna varit överdrivet rädda om vår hälsa? Men om det inte handlar om pandemier, vad är det då som sker? Sannolikt är det vi ser en listig form av utegångsförbud. Hade man meddelat rakt på sak att människor inte tillåts gå ut och att man måste överge sina surt förvärvade affärer och företag, då hade revolt och uppror varit ett faktum. Men med en potentiellt dödlig smitta, vem kan då motsätta sig 'försiktighetsåtgärder' från statens sida? Så makteliten är uppenbarligen smarta. De håller folk passiva och i hemmet enbart med vapnet 'rädsla'. Men varför då?

Jag ser två möjliga scenarier här men möjligen är dessa båda delar av ett parallellt skeende. Globalisterna har ofta gett uttyck för att vilja reducera befolkningsmängden. De är inte bekväma med okontollerbara hopar av folk som, potentiellt, kan störta dem från makten. Alltså bör en reducering ske och farliga vaccinationer har varit ett försök i den vägen, med Bill Gates som dödsadvokat. Men människor har sakta men säkert låtit dra öronen åt sig, speciellt efter skandalen med vaccinet mot Svininfluensan. Virus är besvärliga och jobbiga men egentligen inte särskilt dödliga, de är inte så 'effektiva' med andra ord. Det finns dock 'omvägar' att gå.

Det råkar förhålla sig så att sjukdomen 'Mjältbrand' (Anthrax) har ungefär samma symtom som en influensa. Häri ligger en mycket stor risk. Globaliserna kan möjligen ha kokat ihop planen att först gå ut med risken för en viruspandemi. Först därefter börjar man introducera mjältbrandsbakterier så smått, vilka har en mycket stor dödlighet om de inte behandlas. Dessa bakterier smittar i regel inte mellan människor, annat än genom öppna sår. Smittan kan dock effektivt spridas med s.k. 'sporer'. Om vi andas in detta, och samtidigt tror att vi är smittade av ett virus, då kan dödligheten gå upp katastrofalt. Se således upp för detta lömska scenario!

Det andra scenariot handlar om kosmiska skeenden utanför jordklotet. Starka misstankar finns om att något genomgripande är på gång i vår kosmiska närhet. Solens tvilling, Nibiru, sägs vara på ingående. Det är en liten men mycket tung stjärna som drar med sig en oerhörd massa himlakroppar i sitt släptåg. Stjärnan har stark gravitation vars inflytande skapar en 'bogvåg' i stjärnans närhet. Det är denna vågfront som nu kan vara på väg mot oss. Dess förbifart kommer att alstra en global jordbävning, varefter en tsunami kan inverka på kuster och hamnstäder. Samtidigt kan meteoriter slå ned sporadiskt och vulkaner kan få större utbrott.

Den aktuella förekomsten av ett, näranog globalt, utegångsförbud kan vara en indikator på att tiden är nära. Det behöver inte vara så men händelsen är en stark varning om att snarast se om sitt hus och göra upp en plan för krisartade scenarier. Än så länge ser vi relativt milda åtgärder från myndigheternas sida men risken finns att restriktionerna accelererar. Snart nog kan vi få se militärpoliser ute på gatorna men kanske klädda i gula reflexrockar för att inte väcka så mycket uppseende. En god idé kan vara att hålla sig borta från kuster och kuststäder den närmaste tiden. Och vid en jordbävning; spring uppåt bergen, inte åt det andra hållet!

Äldre inlägg