Om

Anspråkslösa betraktelser av dåtiden, samtiden och framtiden. Den som kan tyda tecknen i skyn sveps inte så lätt iväg, när den annalkande stormens första kastvindar drar fram och sliter tag i en.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Sponsrade skjutningar?

 

Det skjuts och pangas vilt i amerikanska skolor men nu även här i Sverige. "Uppgörelser i den undre världen", får vi höra. Nyhetsförmedlingar låter förstå att det är "ensamma galningar", "rivaliserande gäng" eller "kriminella element" som härjar. Men vänta lite nu, sen när började ungdomar riskera livet endast för att statuera exemplel eller skapa sig ett namn? Jag köper inte de här förklaringarna, för att ungdomar skall skaffa sig vapen och riskera att få skallen bortblåst så ligger det nog en hel del pengar bakom också. Pengar eller möjligtvis makt, makten att kunna kontrollera, inte bara en liten stadsdel, utan snarare en hel nation. Går vi över atlanten är väl motiven ganska uppenbara, åtminstone för de som vågar se utanför ramarna: Den amerikanska makteliten känner sig inte bekväma med folket och deras "Second Amendment", rätten att inneha och bära vapen. Därav iscensatt statsterror; skjutningar i skolor och på allmänna platser, givetvis med obskyra "galningar" som alltid har den goda seden att undanröja sig själva (alla spår) efter handlingen!

Motivet är förstås att tvinga folket att gå med på striktare vapenlagar och indragna licenser. I Sverige är situationen något annorlunda men inte så mycket. Svenska makthavare (ovanför riksdag och regering) inser att orostider är i antågande. Vapenlagarna är så strikta de rimligtvis kan vara men kontrollsystemet i samhället anses behöva en uppryckning. Därav dagens skjutningar på skilda platser i Sverige. Avsikten är självklart att folket till slut skall kräva fler poliser, fler vakter och fler övervakningskameror. In träder ljusskygga individer som erbjuder bra betalt för att utföra vissa "hämdaktioner", i form av skjutningar mot vissa personer och ligor. Har ni tänkt på att bilbränderna har upphört tvärt, de är inte på modet längre, nu är det väpnade uppgörelser som gäller. Man anar alltför tydligt en "regissör" bakom kulisserna som målar upp och iscensätter hotbilder av olika slag. De desperata ungdomarna följer endast pengarna, vilka handlingar som efterfrågas spelar mindre roll. När pengarna inte längre betalas ut så upphör givetvis attentaten, så krasst och enkelt är det!

Vad är det då för övergripande hotbild som får stater att, utan att blinka, begå övergrepp mot den egna befolkningen? Sannolikt handlar det inte om något mindre än en hotbild från yttre rymden. Ok, det låter flummigt för den oinvigde men är inte så långsökt. Saker och ting är på gång i vår kosmiska närhet, en stjärna med planeter och medföljande asteroider är på väg in i vårt solsystem. Detta är i det närmaste fullkomligt nedtystat. Konsekvenserna är delvis det vi redan observerat; galopperande förändringar av klimatet, översvämningar, stormar, jordbävningar och jordskred. Det kommer efter hand att bli än värre vilket ger störningar i infrastruktur, el, färskvatten och livsmedel. Följaktligen kommer oreda och uppror att uppstå vilket makthavarna är så väl medvetna om. Och i myndigheternas ögon måste oredan förstås stävjas; således tas mått och steg mot ett fullskaligt kontrollsamhälle. Notera att våra riksdagsvalda inte känner till de obskyra planerna. Det är en osynlig elit i världens samtliga länder som planerar och utför en dold agenda.

I Kalifornien i västra USA pågår just nu något mycket illasinnat och upprörande. Det handlar förstås om de så kallade "skogsbränderna" som härjar. Tittar man dock lite närmare på videor från området förstår man snart att det inte alls rör sig om vanliga bränder. Det som sker är istället något skags tester av avancerade vapensystem, med laser- eller mikrovågsteknologi. Det sjuka är att byggnader av sten, metall och glas fullkomligt pulvriseras eller smälter ner medan omgivande träd lämnas oberörda! Det är fruktansvärda temperaturer som skapas men selektivt och i begränsade områden. Är amerikansk militär så cynisk att de utan vidare utför dödliga experiment mot den egna befolkningen? Nej, troligen inte vanliga förband men väl enskilda kommersiella vapenproducenter. Vad är förlängningen av denna process, har det utgått en större beställning på att systematiskt utplåna hela populationer regionalt eller på nationsnivå? Testar makteliten musklerna för att kunna slå tillbaka mot en försvarslös befolkning som endast försöker klara sig för dagen?

Kan vi människor göra något för att rå på dessa dunkla agendor som planeras högt över våra huvuden? Att rent konkret slå tillbaka kan bli mycket svårt. Vi har att göra med renodlad ondska, vars kännetecken är just att inte spela med öppna kort. Aktörerna agerar inte på egen hand utan låter hantlangare göra det smutsiga jobbet åt dem. Det vi måste förbättra är vår perception, vi måste helt enkelt bli skickligare på att avslöja uppenbara komplotter och falskspel, inte en lätt sak för godtrogna och naiva svenskar, jag förstår det. Men försök, var lite mer misstänksamma. Lita inte blint på nyhetsförmedlingar, fundera ständigt på bakomliggande motiv. Var lite motvallskäring; när någon säger "titta uppåt", se då efter vad som sker vid era fötter. När någon säger "koldioxid bidrar till global uppvärmning", ta då reda på vetenskapligt om detta faktiskt är sant. Människan är av naturen god, jag tror vi vinner på att alltid kämpa för det sanna och rätta. Och när ondskan återigen slår till så ska vi göra det vi kan, här och nu; hjälpa till så gott vi förmår och bevara lugnet.

Det kommer inget regn!

Vad är det för fel på klimatet, någonting är helt galet för det regnar inte längre. Inte i stora delar av Sverige i alla fall, i Norge däremot är det enorma problem med översvämningar. Kasta ett öga på sidan "grundvatten.nu". Med undantag av Göteborgsregionen så har hela Sverige, ända upp till Luleå, under eller mycket under normal nivå. Det är bara temporära avvikelser, menar ni kanske. Men jag har en mycket dålig känsla om detta, det tycks mig som om normala nivåer inte kommer tillbaka på många, långa år. Och när det väl regnar så regnar det inte som förr i tiden. Då regnade det en halv dag eller en hel dag, ibland tre dagar i rad, någon gång en hel sommar. Nu varnar meterologerna för regn, de ritar upp stora mörka moln på sina kartor. Men det kommer inget regn, det kanske mulnar och blåser upp lite. Sen faller tio droppar men så mycket mer blir det inte. Förr fanns det riktiga regnmoln, nu är det mer som att lite kondens faller ur atmosfären och resultatet blir just - 10 droppar. Eller så kommer ett frenetiskt åskväder och laddar ur sig. Det öser ner 100 mm på tio minuter men sedan är det likafullt stopp.

Solen är som bekant motorn i hela vädercykeln. Solen värmer upp ytvattnet som avdunstar som ånga. Senare när ångan kyls ner så kondencerar vattenmolekylerna till stora regnmoln. Regnet faller och så är cirkeln åter sluten. Men som jag nämnt tidigare så är solen inte riktigt sig själv längre. Närvaron av ännu en stjärna (Nibiru) som närmar sig vårt solsystem gör att vår sol tappat sin forna strålglans. Det är inte så att Nibiru tar energi/materia av solen, snarare är det så att solen fångar upp järnhaltiga moln som förekommer rikligt runt Nibiru. Detta får strålningen från solen att stanna av. Solen expanderar men får en rödaktig ton i sitt ljus. Hela detta scenario är inget som makthavarna önskar kommer till allmän kännedom, de fruktar den oro som skulle uppstå. Härav etablerandet av en solsimulator i omloppsbana kring jorden. Dess bana följer hela tiden solens rörelse och vi får en känsla av att allt är som det skall. Men månen då, den återspeglar ju solen ljus. Just precis, och eftersom solen numera är rödaktig så blir följaktligen även månen röd. Skulle bli, om det inte vore för att även en månsimulator sänts upp!

Troligen så orkar vår rödaktiga sol inte längre generera den vattenavdunstning som brukade förekomma. Den uppsända solsimulatorn genererar kanske en del vattenånga men inte tillräckligt för att skapa ett normalt väderklimat. Men i så fall, varför uppstår då de förfärliga översvämningar vi ser på skilda platser i världen? Dessa fenomen kan möjligen ha med "rymdväder" att göra. Stormar skapas inte enbart av solens fluktuationer som riktas mot jorden, det finns andra aktörer därute. Ett faktum är att antalet kometer i vår omedelbara närhet har ökat katastrofalt på bara några årtionden. Kometer drar med sig gasmoln av olika slag och deras elektriska influens påverkar jorden även på avstånd. Stjärnan Nibiru förväntas även dra med sig stora vätgasmoln, dessa kan redan ha börjat påverka jordens klimat. Och vad händer när dessa vätgasmoln interagerar med jordens atmosfär? Detta är en rent kemisk process; vätemolekylerna förenar sig med syret i atmosfären och resultatet är - vatten! Stora mängder vatten faller ner som regn, periodvis och mycket lokalt. Denna regntyp är inte av jordisk art, det är rymdregn!

Den globala uppvärmningen orsakas inte, som många märkligt nog tror, av utsläpp av växthusgaser, fossila bränslen och kor som fiser. Människan har storhetsvansinne och ett säreget utslag av knäppdoja att tro något sådant. Den globala uppvärmningen är inte lokal, den påverkar hela vårt solsystem, samtliga planeter. Orsaken är ankomsten av vår tvillingsol och dess följe av planeter, månar och asteroider. Javisst, människan har en stark inverkan på nedsmutsningen och förgiftningen av jorden, vilket är ett stort problem. Men medeltemperaturen är en helt annan sak, i en helt annan kategori, där spelar människan en oerhört blygsam roll. Hemlighetsmakeriet är stort, att en "okänd" himlakropp är på väg mot oss får inte sippra ut i nyhetsströmmen. Istället får vi snällt köpa dessa tokteorier om att koldioxid orsakar uppvärmning, vi får betala våra miljöskatter och snällt sopsortera för att rädda moder jord. Missförstå mig rätt, jag sopsorterar gärna men vill göra det av rätt skäl, inte för att vara en lydig lakej till den globala uppvärmningens propagandamaskineri. Man måste skilja på orsak och verkan.

Vad ska man göra med den situation som råder? Jag tror att vi snarast måste börja utveckla teknik att utvinna sötvatten ur östersjön, i stor skala. De sjöar och vattendrag vi använder som vattentäkter sjunker i skrämmande takt. I Mälaren har till exempel alla slussar som brukar kontrollera utflödet av vatten stängts igen. De har ingen reglerande funktion nu när båtar snarare går på grund i det sinande vattnet. Östersjövattnet finns dock, och lär inte sina i första taget. Jag föreslår ett antal avsaltningsanläggningar längst hela svenska kusten. Om det finns tekniska problem så får man lösa dem, detta måste vara prioritetsfrågan nummer ett. Sommarens brandkaos borde ha lärt oss något men få verkar frukta en ny brandvåg nästa sommar. Militären måste då vara engagerade redan från början. Jag vill inte höra tal om att någons SEMESTER hit eller dit förhindrar en yrkesgrupp att göra det den är till för. Sverige har obeskrivligt dålig katastrofvana, trots att vi har haft allmän värnplikt i så många år. Men ansvaret kan aldrig ligga helt och fullt på organisationer. Var och en av oss måste kunna hugga i om så krävs.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kosmisk uppdatering

 

Informationen är mycket knapphändig, men det externa solsystem som är på väg att interagera med vårt eget drar sig närmare. Nibiru är namnet på solen i det inkommande systemet. Namnen på de sju planeterna som följer i dess spår är inte kända, möjligen med undantag av planeten "Anu", en planet som sägs bebos av våra anfäder. Emedan flera av planeterna har månar så är det en större skara som närmar sig därute. Från Bibeln känner vi ledaren av denna kosmiska entourage; den oövervinnelige Härskarornas Herre! Men inte mycket skvallrar om ankomsten, annat än en rad naturkatastrofer som just nu plågar världen; orkaner, skyfall, översvämningar, jordskred, värmeböljor, vulkaner och jordbävningar, detta i en skala som vida överskrider vad som kan anses normalt. Det finns oberoende observatörer som kontinuerligt följer utvecklingen därute i rymden. Dessvärre är de mycket få, de kan i princip räknas på ena handens fingrar, åtminstone de som bedriver en seriös och kvalitativ forskning. Ständigt får de utstå nedlåtande kommentarer och regelrätta trakasserier. De som ifrågasätter den officiella bilden är "konspirationsteoretiker".

Vad gör då de som egentligen är utsedda att varna oss för kosmiska hotbilder? De jobbar hårt, men uteslutande med att dölja, förvränga och förlöjliga information som trots allt letar sig ut. Häri ligger den verkliga konspirationen, det är inte meningen att folket ska få veta sanningen. Vad är då incitamentet till att hålla människor i okunskap? Min gissning är att det handlar om en groende fascism i samhällets högre skikt, en uppfattning att "fint folk" är mer värda och mer samhällsnyttiga är vanliga knegare. De verkar mena att för "människosläktets bästa" så är det bättre att satsa på utbildade och uppsatta personer. "Låt vattenmassorna spola bort patrasket, de är ändå av föga värde." Men emedan eliten likväl plågas av "en smula dåligt samvete" så lämnar man subtila ledtrådar i litteratur, i serier, i filmer och i nyhetsreportage. "De intelligenta kommer att förstå och sätta sig i säkerhet", tycks man mena. Ett otroligt cyniskt resonemang. Skulle alltså en person som flyr sina uppdrag och lämnar alla bakom sig vara mer värd än en person som, i fullt medvetande om faran, ansvarsfullt fullgör sina uppgifter? Detta gör mig lätt illamående. 

Bilden ovan är från en webbkamera i augusti 2016, mig veteligen en av de första bilder som visar nibirusystemet synligt vid horisonten. Den gula himlakroppen med följeslagare är inte vår egen sol. Solnedgången kan istället anas till höger i bilden. Jämför med vinjettbilden i blogginläggets sidhuvud. Denna är tagen i september 2018 och visar återigen en solliknande kropp med följeslagare. Dock är inte heller detta vår sol, bilden är på kvällen i riktning nordost. Upplösningen är dålig men en del planeter går att urskilja. Här har tekniken emellertid gjort "framsteg" för inte bara förekommer artificiella moln som döljer utsikten, webbkamerorna är nu dessutom utrustade med "algoritmer" som förvränger formen på runda objekt samt gör texturen molnliknande.

Ett veritabelt mastodontprojekt har sjösatts för att hålla det ankommande systemet dolt för våra ögon. Omfattningen trotsar allt förnuft. Där ingår en solsimulator, en månsimulator, konstgjorda och troligen riktningsstyrda moln, ickebemannade besprutningsplan med chemtrails, rymdbaserade siktfilter och holografiska projektioner. Detta är sciense fiction på mycket hög nivå, fastän alldeles på riktigt. Förstå vad det här måste ha kostat, inte konstigt kanske att människor i många länder går på knäna i misär och fattigdom. Det går att konstatera att avståndet till systemet är betydligt kortare än för ett par år sedan. Men att försöka beräkna en kritisk tidpunkt för mötet av dessa solsystem är oerhört vanskligt. Lika svårt är det att förutsäga detaljer i händelseutvecklingen när saker och ting börjar "hetta till". Personligen förväntar jag mig dock en chockfront som drar fram genom solsystemet och orsakar en global jordbävning. Historiska skildringar visar att det har hänt förut, indikerande periodiska intervaller av förstörelse och nydaning. "Deus Sol Invictus" har återkommit, en tid av förnyelse står för dörren.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg