Om

Anspråkslösa betraktelser av dåtiden, samtiden och framtiden. Den som kan tyda tecknen i skyn sveps inte så lätt iväg, när den annalkande stormens första kastvindar drar fram och sliter tag i en.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Fatal injektion

Inom ett par månader kommer den omtalade vaccinationen mot 'Covid-19', som har varit på tal länge nu, ända sedan i februari 2020. Några applåderar åtagandet, några rycker på axlarna medan resten skyr varje åtgärd som ens liknar en vaccination som pesten. Jag ska försöka visa att anhängarna inte bara riskerar sitt eget liv och leverne genom att anta vaccinationen, de äventyrar i själva verket hela mänsklighetens framtid. Den vaccination som det handlar om har aldrig varit avsedd att skydda mot något virus. I själva verket har viruset (SARS-CoV-2) aldrig blivit isolerat i enlighet med 'Koch's postulat', dvs att insamlade och isolerade virus ger upphov till samma sjukdom när de inplanteras i en frisk individ. Eftersom det rör sig om virus och inte bakterier så kallas identifikationsmetoden istället för; 'Rivers postulat', en något annorlunda formulering.

Men om det inte ens existerar något virus som smittar, varför denna uppståndelse? Troligen därför att de som har makten bakom kulisserna (den djupa staten) har en helt annan agenda. I den världen handlar allt om kontroll, praktiskt taget ner på molekylnivå. I kontrollambitionen ligger även en brutal minskning av antalet människor på jorden, makthavarna känner sig inte trygga med miljarder människor som, potentiellt, kan starta upplopp när som helst och tvinga bort den djupa staten från sina positioner. Följaktligen kommer vaccinet innehålla 'nanoteknik', som etablerar sig i människans gensystem och i förlängningen kan koppla upp sig mot redan existerande AI, Artificiell intelligens. Och eftersom gentekniken sannolikt redan har ett patent kopplat till sig så reduceras människan med ens till en produkt, som människan saknar kontroll över.

Hur går det då med människans frihet och medbestämmande? Om hon ens haft något inflytande hittills så kommer det då slutgiltigt utplånas. Eftersom genomförd vaccination enkelt kan avläsas genom apparatur för ändamålet så blir det uppenbart vilka som har 'smitit' från sina 'hälsomässiga skyldigheter'. Dessa personer kommer inte tilllåtas resa, ta lån, erhålla anställning etc. I steg två försvinner även rätten att ta ut pengar, då valutan omvandlats till en digital variant. Om detta låter besvärligt så är det ändå bara början. Samhället blir på nytt indelat i en överklass och i 'kastlösa'. De vaccinerade kommer kanske ha fördelar till en början men de har dock definitionsmässigt givit upp sin mänsklighet. Ingenting de gör kommer längre vara deras egen egendom, inte ens deras tankar. Allting de bär på; minnen, sexuell läggning etc, allt blir känt och registrerat.

Även om det förnekas från officiellt håll så kommer människans DNA-profil permanent förändras i samband med vaccinationen. Detta innebär att 'förvärvade mutationer' sannolikt överförs till nästkommande individer, de vaccinerades barn. En oåterkallelig barriär har då passerats; människan har tagit steget över till att bli en 'hybrid', ett mellanting mellan robot och människa. Med tiden kommer allt fler personer ingå i den speciella sektorn, 'äkta människor' blir ett utdöende släkte. Vad innebär det att vara människa? Det är att faktiskt äga en unik identitet och en genuin röst. Detta försvinner för de som väljer vaccinationen. Istället för människor så kommer ett slags kollektivsamhälle av likartade enheter bildas, inte individer - enheter. Det övergår de flestas förstånd att detta är inpå oss, nu! Men tekniken existerar; läs på, utbilda er, men gör det skyndsamt!

Om ni vill fortsätta vara människor, så som vi lärt oss förstå begreppet; ta inte vaccinet!


0 kommentarer | Skriv en kommentar

Virus eller Utegångsförbud?

Coronavirusets verkningar har börjat göra sig gällande i samhället. Det är ju ett mycket allvarligt hot, eller hur? Sjukdomen sägs ju vara dödlig, samtidigt som symtomen är milda och ibland knappt märkbara! Barn lär inte vara mottagliga för sjukdomen, samtidigt överväger man att stänga skolor. Eh, vänta lite nu! Är detta en livsfarlig sjukdom eller inte? Om symtomen är i storleksordningen av en ordinär influensa, varför ens gå ut med varningar, restriktioner och rekommendationer om att stanna hemma? Brukar inte folk bli hemma när de har feber, hosta och snuva? Givetvis är de det, så varför skjuta hela ekonomin i sank på farhågor?

Givetvis är det någon annan faktor som är verksam här. Sen när har myndigheterna varit överdrivet rädda om vår hälsa? Men om det inte handlar om pandemier, vad är det då som sker? Sannolikt är det vi ser en listig form av utegångsförbud. Hade man meddelat rakt på sak att människor inte tillåts gå ut och att man måste överge sina surt förvärvade affärer och företag, då hade revolt och uppror varit ett faktum. Men med en potentiellt dödlig smitta, vem kan då motsätta sig 'försiktighetsåtgärder' från statens sida? Så makteliten är uppenbarligen smarta. De håller folk passiva och i hemmet enbart med vapnet 'rädsla'. Men varför då?

Jag ser två möjliga scenarier här men möjligen är dessa båda delar av ett parallellt skeende. Globalisterna har ofta gett uttyck för att vilja reducera befolkningsmängden. De är inte bekväma med okontollerbara hopar av folk som, potentiellt, kan störta dem från makten. Alltså bör en reducering ske och farliga vaccinationer har varit ett försök i den vägen, med Bill Gates som dödsadvokat. Men människor har sakta men säkert låtit dra öronen åt sig, speciellt efter skandalen med vaccinet mot Svininfluensan. Virus är besvärliga och jobbiga men egentligen inte särskilt dödliga, de är inte så 'effektiva' med andra ord. Det finns dock 'omvägar' att gå.

Det råkar förhålla sig så att sjukdomen 'Mjältbrand' (Anthrax) har ungefär samma symtom som en influensa. Häri ligger en mycket stor risk. Globaliserna kan möjligen ha kokat ihop planen att först gå ut med risken för en viruspandemi. Först därefter börjar man introducera mjältbrandsbakterier så smått, vilka har en mycket stor dödlighet om de inte behandlas. Dessa bakterier smittar i regel inte mellan människor, annat än genom öppna sår. Smittan kan dock effektivt spridas med s.k. 'sporer'. Om vi andas in detta, och samtidigt tror att vi är smittade av ett virus, då kan dödligheten gå upp katastrofalt. Se således upp för detta lömska scenario!

Det andra scenariot handlar om kosmiska skeenden utanför jordklotet. Starka misstankar finns om att något genomgripande är på gång i vår kosmiska närhet. Solens tvilling, Nibiru, sägs vara på ingående. Det är en liten men mycket tung stjärna som drar med sig en oerhörd massa himlakroppar i sitt släptåg. Stjärnan har stark gravitation vars inflytande skapar en 'bogvåg' i stjärnans närhet. Det är denna vågfront som nu kan vara på väg mot oss. Dess förbifart kommer att alstra en global jordbävning, varefter en tsunami kan inverka på kuster och hamnstäder. Samtidigt kan meteoriter slå ned sporadiskt och vulkaner kan få större utbrott.

Den aktuella förekomsten av ett, näranog globalt, utegångsförbud kan vara en indikator på att tiden är nära. Det behöver inte vara så men händelsen är en stark varning om att snarast se om sitt hus och göra upp en plan för krisartade scenarier. Än så länge ser vi relativt milda åtgärder från myndigheternas sida men risken finns att restriktionerna accelererar. Snart nog kan vi få se militärpoliser ute på gatorna men kanske klädda i gula reflexrockar för att inte väcka så mycket uppseende. En god idé kan vara att hålla sig borta från kuster och kuststäder den närmaste tiden. Och vid en jordbävning; spring uppåt bergen, inte åt det andra hållet!

Den tredje kulturen

Två stora och mäktiga kulturer har präglat människans utveckling på Jorden; Sumererna och det Egyptiska riket. Även om de är olika så finns det dock vissa faktorer som förenar dem. Det är som om man anade en ursprunglig kultur som de båda har utgått från. Denna 'tredje kultur' har, enligt mig, inte sitt ursprung på jorden. Vi behöver söka källan i 'gudarnas hemvist', som de själva kallade Anu; en planet bortom vårt solsystem. Vår sol har, sedan lång tid tillbaka, kretsat kring en tvillingstjärna, kallad 'An' eller 'Nibiru'. Detta besläktade solsystem har, enligt traditionen, sju omgivande planeter. En av dessa är Anu, gudarnas boning. Anu's folk (ett änglasläkte) levde länge kring stjärnorna i Orions bälte. Men så hände en katastrof därute i rymden och ett helt annat folkslag var tvungna att överge sin stjärna, troligen i systemet 'Draco'. De får troligen 'nödlogi' hos Anu-folket i Orion. Där utbryter dock regelrätta strider med Anu-falangen. Striderna eskalerar i en planetär katastrof. Draconierna tvingas bryta upp och bege sig till solsystemet Nibiru; 

Olyckorna har dessvärre bara börjat. Anu har etablerat en bas på en planet i Nibirusystemet (som de benämner just 'Anu'). Dracofalangen har flytt till planeten 'Maldek', belägen mellan Mars och Jupiter i vårt solsystem. Men det är som om en förbannelse vilar över båda dessa folkslag. Under en passage av Nibiru förbi vårt solsystem råkar de två befolkade planeterna kollidera rent fysiskt med varandra. Maldek splittras och merparten av resterna blir till asteroidbältet. Den andra parten i kollisionen, planeten Anu, överlever men kalvar av sig en stor måne (den som senare blir vår egen). De överlevande från Maldek beger sin nu till planeten Mars, då fullt beboelig med vegetation och oceaner. De får väl bo i lugn och ro en tid men säg den lycka som varar. Under en ny passage av Nibiru slits ett stort stycke loss från dåvarande Jupiter. Den nya 'varelsen' blir till planeten Venus, som i kometform åker ohejdat gatlopp i solsystemet.

Efter en tid stryker Venus tätt förbi planeten Mars och sliter loss stora delar av dess atmosfär och vattenmassor. Livsbetingelserna på Mars försämras drastiskt. En ny flyktvåg tar form och drar denna gången till jorden. De är dock inte ensamma på jorden och får ta en kontinent som 'blivit över'; den då beboeliga kontinenten Antarktis. Där lägger de grunden till staden 'Atlantis', som de en gång gjort i Dracosystemet, i Orion, på Maldek och på Mars. Någon tung 'karmaskuld' tycks ligga på Draconierna, för någon frid gives inte. Jorden drabbas av ett 'polskifte' och Antarktis hamnar under ett tjockt lager is. Nu blir det till att flytta igen och 'flyttlasset' går sannolikt till Afrika och Nildalen. Här grundas den Egyptiska kulturen, den Sumeriska kulturen håller sen tidigare till i floddalen av Eufrat och Tigris. Något händer som bekant på nytt, kanske var det denna gången den stora floden; översvämningen av Jorden. Var det efter detta som de drabbade bildade den kretenska kulturen? Vad händer nu; vulkanen Santorini exploderar!

Den kretenska kulturen överges. En falang av den egyptiska befolkningen tvingas ut på en 'Exodus'; ett uttåg. De vandrar på krokiga vägar och hamnar till slut i Kanaans land, nutida Israel. Lägger sig friden nu, nix! Efter det 'Judiska upproret' (år 70 e.Kr.) drar romarna in och slår ner revolten. Det judiska folket skingras över hela världen i den 'diaspora' som blir konsekvensen. Senare, efter andra världskriget, återvänder många till Israel. Ungefär där är vi idag. Men det är intressant: Den Egyptiska kulturen kan härledas till Dracosystemet! Och lyssnar man på det egyptiska språket så låter det som; arabiska! Judar och araber tycks vara mycket nära släkt, de kan vara ett och samma folk. Den Sumeriska kulturen kan härledas till Orionsystemet. Lyssnar man på detta språk så låter det mer 'västerländskt'. Två mäktiga utomjordiska kulturer möts och deras öden flätas samman. Som en konsekvens av mötet uppstår även den mänskliga civilisationen. Vi bär bådas genetiska arv, och, sannolikt även deras karmamönster!

Äldre inlägg