Om

Anspråkslösa betraktelser av dåtiden, samtiden och framtiden. Den som kan tyda tecknen i skyn sveps inte så lätt iväg, när den annalkande stormens första kastvindar drar fram och sliter tag i en.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Fast mellan två världar

 Det har intresserat mig att titta på arkiverade avsnitt av Tv4:s "Det okända". I korthet så går det ut på att människor hör av sig till redaktionen angående oönskad ickefysisk aktivitet i hemmet eller på arbetsplatsen. Redaktionen anlitar då ett medium som besöker platsen i fråga och försöker skapa sig en bild av situationen. Ofta handlar det om en eller flera andar (avlidna personer) som av någon anledning inte kunnat släppa taget om den fysiska verkligheten och blivit kvar i ett 'limbo', mellan det fysiska livet och livet på andra sidan. Ibland dyker döda släktingar upp för att sända en hälsning eller hjälpa till i snåriga situationer. Mediet agerar medlaren, kommunikatören, mellan världarna och vidtar även mått och steg för att hjälpa vilsna själar till den betydligt angenämare tillvaron i den andliga sfären. Bortgångna andar uppvisar ofta stor frustration när de inte kan förmedla vad de känner i klarspråk. I ickekroppslig gestalt kan de endast påverka materien i begränsad omfattning, ofta tar de i för mycket för att få en reaktion, summan blir en skrämmande upplevelse.

Människan består i själva verket av fler kroppar, av olika materiell täthet. Vid den fysiska döden tappar människan kontakten med den tyngsta kroppen. Kvar finns likafullt sex mer subtila kroppar och två av dem är förknippade med den fysiska tillvaron, jag kallar dem 'Nervkroppen' och 'Plasmakroppen'. Eftersom dessa båda i regel hänger ihop, kan kombinationen kallas 'Fantomkroppen', dvs den gestalt som bortgångna andar bebor och använder. Vetenskapen har inte detta helt klart för sig men nervkroppen är sammansatt av de minimala partiklar som kallas 'Neutriner". Det mänskliga sinnet förknippat med nervkroppen är 'känsel'. Plasmakroppen i sin tur är uppbyggd av elektromagnetiska fält och sinnet associerat med denna kropp är 'hörsel'. En bortgången ande som blivit kvar i sin fantomkropp behöver förstås inte fysisk näring för att överleva. Dock behövs tillskott av en vitaliserande kraft emellanåt och det kan anden tillgodogöra sig från levande människor. Det är bland annat därför som närvaron av ett "spöke" kan ha så negativ inverkan på människor, de levandes livskraft dräneras.

Fantomkroppen har en viss densitet och under vissa "utomkroppsliga tillstånd", på en medvetandenivå mellan sömn och vaka, kan människan erfara denna verklighet. Man kan då uppleva att man vaknat och gått upp ur sängen. Men det är en falsk vaka, för när man ska trycka på väggkontakten och tända lampan så går handen rakt genom väggen! Kanske inte helt obehindrat, för väggen gör ett visst motstånd och man hör att det "knakar" lite. De flesta skulle nog avfärda dylika upplevelser som "bisarra drömmar" men jag vill påstå att det är verklighet, även om fenomenet hör till den paranormala delen av tillvaron. På detta vis upplever spöken sin värld; människorna ser och hör dem vanligtvis inte och materien är transparent för dem. Men om de uppbådar full kraft och fokuserar energin på vissa föremål så kan de lära sig manipulera materien på olika sätt. Detta är förstås en tveksam sak att lägga energin på. Bortgångna andar skall uppsöka ljuset och komma vidare i sin utveckling. Men livet har ju sina språng och nycker, det är inte alltid anden i fråga är medveten om sin situation och kan agera förnuftigt.

I synnerhet i västvärlden har vi blivit helt förstockade i sinnet. Vi tror benhårt att vi endast lever ett liv och att allting tar slut vid döden. Detta beror i själva verket på en mental obalans, det rationella tänkandet har brutalt tryckt undan den intuitiva och ickelinjära verkligheten. Inte konstigt då att människor går vilse i skymningslandet mellan död och nytt liv. Andra kulturer klarar detta bättre, de har en levande tradition om hur människor bör närma sig dödens mysterium. De har dessutom tillgång till initierade shamaner, medier, kloka gubbar och gummor som kan vägleda människor till en klok och harmonisk syn på tillvaron. Fortfarande saknas en detaljerad karta av "terrängen" mellan död och pånyttfödelse. Men även här börjar det klarna så smått. Många vittar om hur de mycket påtagligt har dött och anlänt till en "annan verklighet" men de har återupplivats och (motvilligt) vänt åter till världen. Livet efter tycks ha två huvudsfärer; en lättsam "semesterort" där man kan återhämta sina krafter, samt en mer utvecklingsinriktad ort där nya färdigheter kan läras in och bemästras.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Historisk omvälvning

Hela den kristna ideologin skälver i sina grundvalar men ytterst få känner till det. Det finns fragment i Bibeln som beskriver Jesus födelse, levnad och bortgång men referenser till dåtida personer, platser och dokumentation saknas helt. Fram till nu, för forskaren och historikern Ralph Ellis har lyckats lösa gåtan om uteblivna historiska fakta. Det hela utgår från en maktkamp mellan den romerske kejsaren Vespasianus och en hittills okänd kung av Edessa från Syrien, numera sydöstra Turkiet. Dispyten gällde till det yttre en taxeringsfråga men i förlängningen vem som ägde rätten att styra hela medelhavsregionen inklusive Rom. Kungen av Edessa hette "Izas Manu" och var en kung av Persien med rötter i Egypten. En händelse ledde till att detta kungahus utvisades ur Persien och blev tvungna att etablera ett nytt rike i Syrien och Judeen. Oenigheten med Rom ledde till den Judiska revolten som kulminerade år 66-70 e.Kr. med Jerusalems förstörelse. Rebellerna förlorade sitt befrielsekrig. Ledaren, Izas Manu, greps och korsfästes.

Men, säger väl vän av ordning, Jesus levde inte ens under tiden för Jerusalems förstörelse. Nu har det dock visat sig att han sannolikt gjorde det. Historikern och skribenten Josefus Flavius lät medvetet förvandska tidangivelser, på Vespasianus order, vissa namn och platser blandades även om. Hela Jesus levnad flyttades tillbaka i tiden, ca 40 år. En annan redogörelse för händelseförloppet "sockrades upp" av Josefus till en slags sagoskildring, föreställande en mild och from Jesus, predikandes fred och icke-våld. Detta blev grunden till det Nya Testamentet, borta var alla referenser om en krigarkung som med svärd i hand ville befria folket från ett dignande skatteok, pålagt av Rom. Med detta ville Rom försäkra sig om att framtida revolter inte skulle uppstå. Jesus var ingen enkel snickarson, men en upphöjd Kung av Syrien och Egypen, den sista av Faraoernas ätt. Tillika var hans hustru, Maria Magdalena, ingen vanlig kvinna av folket, utan den stormrika dottern till den persiske drottningen Julia Ourania.

Mot alla odds överlevde Jesus korsfästelsen. Han togs ned från korset av samme Josefus, som ju var bundis med romarna. Jesus kvicknade till (med vissa kvarstående men) och smugglades ut från Jerusalem. Han fördes till romarrikets då yttersta utpost, Chester i England, där han under strikt övervakning vistades till sin död. Maria Magdalena flydde till Frankrike med båt, tillsammans med en grupp kvinnor. Hennes nya kungadöme "Orania" grundas där men måste senare flytta till Nederländerna. Ur denna klan väljs sedemera en Kung av England och en avgörande strid utkämpas i Irland mellan kungadömet Orania och den Katolska kyrkan. Oranierna, som står för begreppet Gnosis (fritt tänkande) vinner slaget vilket lägger grunden för hela den västerländska protestantismen. Rebellernas ledare förlorade huvudstriden men ättlingarna tog upp det fallna baneret och kämpade vidare, därigenom var inte allt förgäves. De romerska potentaterna rev ner och ödelade, som brukligt var, men fragment av sanningen klarade sig. Från dessa återskapas nu historien.

Uppgifterna som kommit fram i ljuset är sannerligen en het potatis. Kristna församlingar och diverse historiker spyr eld och galla över allt som rubbar deras befintliga världsbild. Ralph Ellis får kontinuerligt en skopa ovett från olika håll, men eftersom han är väl påläst så kan han bemöta kritiken med välgrundade fakta. Själv råkade jag skriva en kommentar om "den nye Jesus" på en kristen sajt; det togs inte väl upp. Inlägget, som var vänligt och sakligt, blev inte bemött med skepticism eller ilska; det raderades helt och hållet! Kanske förståeligt, om grunden för hela deras verksamhet ifrågasätts. Men det ena behöver inte utesluta det andra, anser jag. Kung Izas Manu kan mycket väl ha varit en upphöjd personlighet, en "man av Gud" som på sitt sätt förmedlade sambandet, förbundet mellan människan och hennes skapare. Varför skulle inte Gud, i mänsklig gestalt, kunna gå i strid för det sanna och det rätta. Dåtidens människor var förvisso ofta "flåbusar", det räckte nog inte alltid att vända andra kinden till.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Det vertikala jordskalvetJust nu märks en påtaglig nervositet hos personer som regelbundet följer himlakroppen Nibiru, solens binära tvilling. Personerna som avses är vanliga människor i alla länder som med hjälp av egna såväl som statliga mätinstrument följer skeenden i vår kosmiska närhet. Stjärnan Nibiru, rödaktig i färgen, har visat sig vid horizonten mer än en gång. Dess relativa storlek är imponerande, uppvisande flera gånger solens diameter. Detta behöver dock inte betyda att dess faktiska storlek överträffar solens, det kan vara en projektion vi ser medan den faktiska storleken är mindre i omfattning. Att projektioner av himlakroppar uppträder beror troligen på att atmosfären regelbundet sprejas med kemikalier (chemtrails). Kemikalierna, bland annat aluminium och barium, syftar bland annat till att skapa ett skikt i luftlagren som döljer det som faktiskt finns därute. Det är en mörkläggning som pågår och dessvärre lyckas myndigheterna oroväckande bra med den manövern. Avancerade linssystem ute i rymden i kombination med en artificiell sol (du läste rätt) kompletterar distraktionen.

Det är ett helt följe av himlakroppar som nu närmar sig utifrån. Härföraren i skaran sägs ibland vara en brun dvärgstjärna. Jag vill dock hävda att Nibiru i själva verket är en neutronstjärna med oerhörd tyngd och ett kraftfullt magnetfält. I följet kan dessutom finnas två röda dvärgstjärnor, ett par gasjättar samt några ordinära planeter. Till detta måste läggas medföljande månar, en skur av asteroider samt flera moln innehållande stoft och gas av olika slag. Jag vill betona detta; hela denna veritabla procession av små och stora objekt är alldeles inpå oss nu. En del av Nibirus planeter är så nära att de stundom passerar mellan vår sol och jorden. Vore det inte för den utplacerade solsimulatorn så skulle solförmörkelser ha inträffat ett antal gånger, med rejäl uppståndelse som följd. Vi talar här alltså om solförmörkelser som inträffar helt utan månens medverkan. Ett omedelbart bekymmer är dessutom rapporter om att asteroidskuren befinner sig oroväckande tätt inpå i tid och rum. Dessutom sägs ufo-farkoster ha dykt upp, liksom för att överse skådespelet.

En generell krismedvetenhet är önskvärd; skaffa dig en överblick av situationen, se om ditt hus och dina närmaste. Räkna inte med att bli varnad i god tid av nyhetsmedia, policyn har hela tiden varit att människor inte skall skrämmas upp i onödan. Katastrofen anländer plötsligt och utan förvarning, just som den dagen då jordskalvet drabbade Sumatra och tsunamin drog fram mot intet ont anande människor. Hur kommer förloppet att se ut? Svårt att säga, troligen blir vi förvarnade av meteoriter som faller allt tätare och blir allt kraftigare i storlek. Därefter kommer skakningen, likt ett jordskalv men som anländer uppifrån. Normala jordskalv skakar sakta från sida till sida. Detta skalv skakar uppifrån och ner, med en frekvens som KAN vara så hög att rörelsen inte syns för blotta ögat. Byggnader kann komma att formligen pulvriseras i utsatta områden. Men skalvet är riktningsberoende. Förutsatt att Nibiru befinner sig nära ekliptikan kan länder nära ekvatorn drabbas hårdare än andra områden, ingen plats kommer dock skonas helt från denna grundläggande omvälvning.

Det är dags att ta ställning. Du kan välja att förbli passiv och inte göra något utöver det du brukar. Ett problem med det är att chock och handlingsförlamning kan bli följden när det hela brakar loss. Då blir det lite väl mycket att ta in på en gång, inklusive alla beslut som måste fattas, snabbt och koncist. Alternativet är att vara åtminstone lite förberedd. Att ha en förutbestämd tillflyktsort att bege sig till. Att ha några grundläggande förnödenheter som ett spritkök, tändstickor, några konserver, tält och liggunderlag. De mentala förberedelserna är kanske ännu viktigare än de materiella. "Kognitiv dissonans" (mental förnekelse) kan bli konsekvensen av att inte då och då, i tanken, ha rört sig utanför sin bekvämlighetszon. Få i Sverige har en tro på Gud, en förtröstan om att få hjälp i tider av nöd. Men försök ändå att ha en tro på det goda och rätta, att inte hemfalla till egoism och girighet när det börjar bli kritiskt. Den som i svårigheter förmår hjälpa andra efter bästa förmåga har visat god vilja. En sådan person skall makterna hålla sina skyddande vingar över.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg