Om

Anspråkslösa betraktelser av dåtiden, samtiden och framtiden. Den som kan tyda tecknen i skyn sveps inte så lätt iväg, när den annalkande stormens första kastvindar drar fram och sliter tag i en.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från februari 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Den missförstådda intuitionen

Begreppet "intuition" anses ofta ha med en fundamental och direkt MAGKÄNSLA att göra. Kanske är detta trots allt en ganska bra beskrivning av den energi som det handlar om. Intuitionen hör till en av våra sinnesförnimmelser, det SJÄTTE sinnet, som jag anser att vi har. Detta vårt sjätte sinne läser av och tolkar en yttre energi, samma energi som östlandet har kallat KI, CHI eller Prana. Tolkat i västerländska termer menar jag att den intuitiva energin yttrar sig som "vågor i tomrummet", liknande ljudvågor i luftens medium. Men de intuitiva vågornas utbredningshastighet är enorm, den överstiger ljushastigheten, ett otänkbart koncept för den etablerade vetenskapen. Som om detta inte vore nog så är den intuitiva energin medveten, eller rättare; den ÄR medvetandet.

Så vad är kopplingen till maggropskänslan? Svaret ges när vi tänker i ett större perspektiv. Människan är inte sin fysiska kropp, kroppen är endast redskapet med vilken hon agerar i den fysiska dimensionen. En tidlös och oförgänglig själ är den enhet som träder in i kroppen och som läser av de olika energierna genom våra sinnen. Själen kan ses som ett mikroskopiskt svart hål som "landar" i den fysiska kroppen via hjärnans tallkottkörtel. Via denna portal fortsätter "själskärnan" ner genom ryggraden tills den finner sitt centrum just vid maggropen; solarplexus! Men själskärnan är endast "den som varsebliver", för att kunna läsa av kroppen krävs att själskärnan utsänder vågor (intuitiv energi). Det är när dessa vågor reflekteras tillbaka som själen "förnimmer" den yttre världen.

Människan av idag är oerhört fixerad vid sensationer, att uppleva så mycket som möjligt. Det gör att hon fokuserar nästan enbart på sina mest påtagliga sinnen; på syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Det sjätte sinnet, som står för balans och orienteringsförmåga, får ofta träda tillbaka. Balansen håller människan upprätt i rent fysiskt hänseende, den harmonierar hennes utlevelser i andligt hänseende. Orienteringsförmågan uppstår ur förnimmelsen av magnetiska fält men även ur tolkningen av den reflekterade intuitiva energin. Våra fysiska ögon fångar upp ljuspartiklar, signaler som hjärnan omvandlar till en "bild" av vår omgivning. Men vårt sjätte sinne skapar sig en helt annan sorts bild, förmedlad av den intuitiva energin. Denna bild kan mer liknas vid ett "sammanhang", en konklusion som handlar om kausalitet, dvs ORSAK OCH VERKAN.

Allt i naturen rör sig i cykliska banor;  dygnet förlöper genom dag och natt, månens växlar med sina faser, årstiderna kommer och går i välkända mönster. Denna cyklicitet genomsyrar i själva verket hela skapelsen, det finns en lag som verkar och som måste följa vissa riktlinjer. En människa som tränat sin förmåga att betrakta livet med sina INTUITIVA ögon, märker snart att hon kan se det som ännu inte syns, förutsäga det som ännu inte manifesterat sig. Att ha en intuitiv förmåga handlar således inte alls om att utveckla några övernaturliga eller magiska krafter. Den intuitive är i själva verket helt beroende av tillgången av viss grundinformation om en företeelse, han eller hon kan inte utläsa något ur ingenting. Det är först när schamanen (den som samlar in och tolkar informationen) betraktar helhetsbilden som vissa slutsatser kan dras.

Den intuitive tolkar tecken, bilder och symboler som livet hela tiden presenterar. Om helhetsbilden är alltför ofullständig måste den intuitive samla in mer information. Insamlandet av den saknade kunskapen sker genom att problemet "ringas in", det begränsas så att en fråga kan formuleras. När frågan väl har kunnat ställas så är svaret i praktiken redan givet. Svaret finns i det "mönster" som frågeställningen har skapat. Den intuitive bär aldrig på särskilt mycket kunskap i sin fysiska hjärna, att lagra alltför mycket information begränsar i själva verket slutledningsförmågan. Den intuitive "tar in" kunskapen som behövs från den kosmiska kunskapsbanken och metoden som används är just att "lägga pussel", skapa mönster, strukturer och helhetsbilder.

Den intuitiva förmågan att se sammanhang är dock inte alltid en behaglig upplevelse. Vissheten om nära förestående traumatiska händelser kan vara tunga bördor för den intuitive att bära. Den som en gång lärt sig "tolka livet" kan aldrig vända tillbaka till ett oskuldsfullt stadium igen.

Den nya världsordningen - Ett framtidshot?

Det tycks allt mer uppenbart att vi utsätts för en slags "dubbel desinformation". Vad betyder detta och vad innebär det? Svaret är inte helt enkelt att ge. Dock kan man misstänka att vi som befolkning systematiskt utsätts för en utstuderad hjärntvätt av motsägelsefulla budskap. Låt oss som ett exempel studera den "hemliga plan" som på något sätt sägs ha avslöjats, och som beskriver hur jordens makthavare tänker lägga upp sin strategi vad gäller händelseutvecklingen i framtiden.

Invändning Nr 1: Om nu denna plan var så hemlig; hur kunde den då avslöjas så lätt. Och hur kan de som avslöjat den så flärdfritt leva vidare sina liv, som om allt var frid och fröjd, och de inte alls riskerar att likvideras för sina avslöjanden? Här är svaret relativt lätt att se; de som "vittnar för kongressen under ed" är i själva verket fortfarande anställda i de militärindustrier som de har verkat i. De lyder fortfarande order att uttala sig om vissa saker, på ett specifikt sätt. Varför skulle de då ha något att frukta? Och vad är det de vittnar om, att det de har sagt är sanningen? Nej, de vittnar om att de har sagt vad de har sagt (vilket är något helt annat som inte har med begreppet sanning att göra).

Jag tänker här på grundaren av "The Disclosure Project", Dr Steven M. Greer (en person som framkallar rysningar) och en av dennes talespersoner; Dr Carol Rosin, en konsult inom rymdindustrin som sägs ha haft kontakt med raketingenjören och nazisten Wernher Von Braun. Carol Rosin "avslöjar" den hemliga planen och dess steg mot ett globalt världsherravälde. Här framträder alltså två personer som sägs stå upp mot planerna på en global diktatur, men som i verkligheten arbetar i maktelitens tjänst.

Invändning Nr 2: Det talas ofta om planerna mot och riskerna i att ett "One World Government" skapas. Ingen behöver ängslas, helt enkelt för att vi REDAN LEVER I DENNA GLOBALA DIKTATUR! Vi har redan en skendemokrati, klassklyftor, skatteplikt, arbetsplikt (slaveri) och åsiktsstyrning (indoktrinering). Vad mer finns att frukta i detta utstuderade helvete som vi hankar oss fram i? Den utmålade konflikten mellan öst och väst är endast en skrämselpropaganda. Storbankerna med sina privata poliskårer (säkerhetstjänsterna) har världen i ett järngrepp och det finns ingen konkurrens, ingen opposition.

Men Carol Rosin målar upp ett scenario med olika skeden ('cards') som skall utspelas: Först hotet från Ryssland (utifrån ett västerländskt perspektiv), sedan hotet från terrorister, sedan hotet från enskilda aggressiva stater, sedan hotet från rymden i form av asteroider och slutligen hotet från utomjordiska civilisationer. Alla dessa hot sägs vara påhittade, illusioner i syfte att lura människorna till att bygga rymdbaserade vapensystem.

Invändning Nr 3: Det rymdbaserade vapensystemet existerar redan, om nu någon trodde något annat. Den verkliga orsaken till agendan måste alltså vara något helt annat. Visst var hotet från Ryssland påhittat, men konsekvenserna blev bister verklighet. Visst var terrorhotet också en bluff, men många har fått lida mycket påtagligt av utfallet av bluffen. Även den "arabiska våren" och de revolterande nationerna har visat sig vara "skapade konflikter" men likafull resulterar detta i konkreta krig och blodspillan.

I konsekvensens namn förväntas vi då också tro på att asteroidhotet är en bluff, att det är "falska asteroider" vi bevittnar. Det kan dock vara så utstuderat att desinformationen här tar en 180 graders vändning. Desinformatörerna ger oss först några lockbitar som vi kan bekräfta såsom utfall av desinformation. Sedan anländer faktiska och påtagliga asteroider, men vi avfärdar dem som illusioner, kanske skapade med projektionsteknik i atmosfärens elektriskt ledande skikt. Sist kommer så hotet från utomjordiska civilisationer som vi följaktligen också identifierar som ett "falskt hot", dvs att det inte är någon fara alls.

Invändning Nr 4: Forntida civilisationer har vittnat om skurar av asteroider och kometer som återkommer periodiskt. Detta i samband med en större himlakropp som har solliknande kvalitéer och som regelbundet skriver om kartan för jordiska förhållanden. Nej, asteroiderna är inte virtuella, de är högst påtagliga och utgör symtomet på ett än allvarligare hot. Enligt Dr. Greer så finns det endast godartade utomjordiska civilisationer. Detta är helt enkelt ett falskt uttalande; vi lever i ett dualistiskt universum och civilisationerna speglar givetvis det förhållandet. Både goda, onda och neutrala civilisationer existerar därute. Problemet är att jordens makthavare redan har kontakt med en ondsint utomjordisk grupp och det är dessa som först kommer att visa sig!

Är människan verkligen i stånd att generera en så här intrikat väv, en så pass långsiktig och utstuderad agenda? Definitivt inte! Vi har att göra med en mycket mer avancerad "civilisation" än vår, en utomjordisk demonisk väsensform vars planer övergår vanliga människors förstånd. De agerar inte direkt, avslöjar inte sin existens utåt. Istället använder de manipulerade och hjärntvättade människor i sina planer, arbetandes mot avancerad teknik och artificiell intelligens. Denna typ av fiende är inte ett problem som är isolerat till just vår planet, det är mer att likna vid en infektionshärd på kosmisk nivå; ett storskaligt parasitangrepp som överträffar de mest fasansfyllda skräckfilmer som Hollywood någonsin producerat...

Men hur ser då hotet ut angående det mikrochip som människor anmodas att inplantera under sin hud, ett chip som ersätter identifikation, nycklar och kontanter? Möjligen föreliggen en missuppfattning här; chipet är troligen inte ämnat till gemene man, åtminstone inte i ett inledande skede. Chipet är till för de utvalda, samhällets toppskikt, för att på alla sätt underlätta deras tillvaro och etablera deras inbördes sammanhållning. En indikation på att så är fallet är uppgifterna om att det engelska kungahuset redan nu har låtit förse sig med dessa elektroniska markörer. Mycket lite intresse tillägnas den stora massan, och huruvida den kan försörja sig, betala sina varor eller inte. Hotet om att alla måste ta emot ett chip är kanske endast verksamt såsom en överhängande fara, vilken tjänar till att cementera en tillvaro med människor i konstant slaveri.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Utomjordiska reptiler eller demoner?

Utomjordiska reptiler, är detta New-Age-människors febriga fantasier eller finns det någon sanning bakom myterna? Möjligen är frågan fel ställd, för det som sinnet kan fabricera, det existerar ju redan på ett tankeplan; därifrån är steget rätt kort till den faktiska förekomsten av ett intelligent rymdfarande reptilfolk. Mytologi och folklore bekräftar också den föreställningen, från jordens alla hörn når oss berättelser om "de uråldriga", de som ibland såg ut som människor upptill men med fiskattribut nertill, ibland som ödlor eller groddjur, ibland som rovfåglar. En bättre ställd fråga kan kanske vara; det reptilfolk som för länge sedan besökte jorden, är de illasinnade eller godsinta? Och framför allt, kommer de tillbaka?

En till synes säregen debatt rullar runt på internet. Ett antal välkända debattörer och gästtalare drar land och rike kring gör omfattande utläggningar om jordens okända historia, människans ursprung och det långsamma globala maktövertagandet som utförs av ondskans brödraskap. Inte så få av debattörerna har dessutom en gemensam nämnare i sitt budskap; de hävdar att de som ligger bakom tyranneriet av jordens folk i själva verket är utomjordiska reptiler. De mest namnkunniga reptilförespråkarna är personer som: David Icke, Credo Mutwa, Alex Collier, Peggy Kane, Arizona Wilder, Jordan Maxwell och Stewart Swerdlow. I detaljerna skiljer sig förstås redogörelserna något åt men reptilerna sägs bland annat äta människor (helst barn), dricka blod rituellt, skifta gestalt mellan fysisk och ickefysisk form, dränera människor på känsloenergi och förvandla sina offer till vampyrliknande psykopater. De sägs ha infiltrerat i huvudsak den ledande klassen bland människor; i kungahus, i politiken och i de styrande ekonomiska lägren.

Ett antal tongivande "lobbyister" därute har således redan tagit ställning till frågan ovan; det finns en ond agenda som spelas ut och det är REPTILERNA som ligger bakom den. Till propagandisterna tycks även sälla sig de som skriver manus till Hollywoods filmer, eller som väljer ut de manus som släpps fram. Många filmer tar nämligen upp temat om "de onda utomjordiska reptilerna" och hur dessa intrigerar för att ta över och förslava jorden. Jag tänker till exempel på klassikern "V", där ett utomjordiskt reptilfolk invaderar jorden, förklädda till människor. Eller de ondskefulla "Klingons" i serien Star Trek, ett grovt, ociviliserat och burdust folkslag. I "Alien-serien" framställs reptilerna som extremt läskiga och hyperintelligenta parasiter, vars enda uppsåt är att söka upp och förgöra allt organiskt liv. Frågan är alltså; varför läggs det ner så mycket tid, energi och pengar på att driva fram budskapet att det är reptilerna som är orsaken till jordens problem?

Det naturliga svaret kan vara att det är en helt ANNAN ART som är hjärnan bakom ondskan och som har behov av att rikta ljuset åt ett annat håll än dem själva. Denna väsensart var redan känd av forntidens människor men den moderna populationen har glömt eller förträngt det man förr kände till. Historien har kallat dem demoner, daimoner, onda andar, succubus, djävlar, djävulens änglar etc. Dessa är INTE identiska med naturens olika andeväsen; alver, undiner, keruber, serafer etc, de hör till en avdelning för sig. Demonerna är den inte så kända "tredje väsensformen" där de första två är mineral- och växtväsen. Demonernas väsenform är "amorf", de har ingen fast struktur. De existerar som enheter av elektrisk plasma och de kan endast verka i den elektromagnetiska sfären (där de dock kan göra stor skada). Emellertid söker de ständigt efter en form som de kan agera i, därav benägenheten att "besätta" människor och djur och använda deras kroppar. Deras långsiktiga planer går även längre än så. Genom att manipulera människors tankar strävar de mot att utveckla robotar med artificiell intelligens. Dessa robotar arbetar huvudsakligen med slumptalsgenerering, en process som demonerna enkelt kan "koppla in sig på" och styra.

Människan i sig själv är en god och välvillig varelse, som gärna delar med sig av sitt överflöd i en sund gemenskap. Demonerna avskyr denna harmoni, de behöver konflikter, krig, frustration och rädsla. De lever nämligen av människans läckande känsloenergier, detta är födan de eftertraktar. Likheten med vampyrer är uppenbar men det är inte blodet i sig som de söker utan det som blodet transporterar och bär; energin! Demoner väntar inte snällt på att konflikter skall uppstå spontant i människornas värld, de ser till att aggression, hat och rädsla genererar tumult i samhället. Genom att skapa mänskliga vampyrer (psykopater) och sätta dem i ledande ställning styr de utvecklingen i världen mot mer och mer kaos och förstörelse. Ett av demonernas sista kort i manipulationen av mänskligheten är just propagandan att reptilerna är den stora "fienden". Människor skall hetsas att vilja föra krig mot "det barbariska reptilsläktet" (som förr eller senare påstås attackera oss från yttre rymden). När sedan de verkliga reptilerna dyker upp (de som ursprungligen skapade oss på genetisk väg) så är risken stor att människor besinningslöst ger sig på dem i ett fullskaligt krig på alla nivåer. Demonerna styr i den riktningen, kommer de att lyckas?

Vad är egentligen människan? Tveklöst en rätt så kaotisk mix av olika civilisationer i universum. Olika intressen (goda och onda) har kontinuerligt blandat och gett i människans DNA. Vi är skapade till "gudarnas avbild" och gudarna själva bestod av två olika falanger; en reptilförgrening och en gren av mer människoliknande rymdfolk. Båda dessa fick stå mall när människan blev till, vi bär på båda anlagen, mer eller mindre för olika individer. För att komplicera situationen än mer så är människan dessutom uppblandad med en provkarta av olika primater på jorden, sannolikt skedde detta i samband med den s.k. "Babelincidenten". Vi har således olika grader av chimpans, bonobo, gorilla, rhesus, makak och även gris i vårt DNA; jorden är i sanning "apornas planet". Men oavsett vilken genetisk konstitution vi har, hit eller dit; vi bär på de uråldrigas blod och vi är därför ett med dessa. Reptilerna är inte våra fiender; reptilerna är vi! En för oss osynlig fiende vill driva oss i krig med oss själva, skapa split och förvirring varefter de slickar i sig resterna av förödelsen. Detta, om något, måste vi enträget sätta stopp för!

Nyare inlägg