Det händer märkliga, fantastiska och även skrämmande ting i vårt solsystem men nyhetsmedia är helt tysta om saken. Ett helt oberoende solsystem med en sol, planeter och månar är på väg att interagera med och passera vårt eget solsystem. Historiskt sett är det inget nytt, den andra solen är känd i många kulturer med namn som Shiva, Schamash, Marduk, Hercolubus, Nemesis, Nibiru m.m. Bilder på "dubbla soluppgångar", solnedgångar, nya planeter och månar börjar ramla in från alla möjliga håll. Merparten kan emellertid sållas bort såsom falsarier, kameraeffekter (solkatter i linsen) samt naturliga väderfenomen. Till detta skall läggas en hel armé av desinformatörer som vill avleda, förvilla och dölja sanningen så långt det bara går. Kvarstår är dock en del observationer som inte så lätt låter sig avfärdas. Att bringa reda i denna djungel av information är ingen lätt sak, det krävs gott omdöme, genuina historiska kunskaper samt en rejäl skopa sunt förnuft.


 

Redan 2004 började jag skriva om Nemesis-komplexet, dess utformning och troliga inverkan i framtiden. Nemesis var inte mer än ett rykte, en mytologisk fabel förlagd i uråldriga kulturers minnesarkiv. Nu har fakta och även bilder "läckt ut" från högre ort, från myndigheter och militära organisationer. För så är det tyvärr; nyheten om att vi lever i ett binärt solsystem har systematiskt hemlighållts från oss, ibland med metoder och redskap som liknar science fiction. Det kan bli tufft för de som vill "komma ikapp" i informationsflödet, det är nämligen inte bara ETT paradigmskifte som väntar; det är en hel rad av förändrade verklighetsbilder som behöver uppdateras! Var skall man börja? Det spelar faktiskt ingen roll, en uppenbarad sanning kommer oundvikligen att leda till en annan. Just därför är det bekymmersamt för de som endast börjat glänta på dörren till större perspektiv; det tar tid att utforska tillvaron men tiden håller sannolikt på att rinna ut snabbt.

 


Solen Nemesis är oftast osynlig eftersom den endast lyser i det infraröda spektrat. Emellertid gör närvaron till vår sol att den trots allt blir synlig emellanåt. Mer synliga är faktiskt Nemesis planeter som reflekterar solens och Nemesis ljus mer påtagligt. Utspydda "Chemtrails" gör det dock betydligt svårare att se det nya solsystemet (vilket är ett av de huvudsakliga syftena med chemtrails). Som om detta inte vore nog tycks makthavarna dessutom ha sänt upp en "konstgjord sol", som döljer den riktiga (faktiska patent finns på konstruktionen). Det här är svårsmält men häng med nu: Vår sol har inte ökat i ljusstyrka, som man kan tro; den har tvärtom blivit svagare och gigantiska "hål i koronan" har dykt upp. Solen KAN medvetet ha försätts i detta tillstånd (genom utomjordisk intervention). Varför? Troligen för att det kombinerade ljusflödet från Nemesis och solen inte skall nå så höga nivåer att strålningen totalt förbränner vegetationen och skadar människor och djur.

 


Men varför en konstgjord sol och hur ser man skillnaden? Grundorsaken för makthavarna tycks vara att bevara "status quo", dvs att skapa en illusion av att solen lyser som den alltid gjort. Men den "nya" solen kan ha blivit för stark, den bländar mer än den gamla. Avslöjande i sammanhanget är att solskivan nu har en svart centrumpunkt och förefaller uppbyggd av hexagonala prismor, även solkatten i kameraobjektivet har en sexkantig struktur. Ett skäl till att ljusstyrkan pumpats upp kan vara att blända så mycket att observationer av det nya planetsystemet försvåras, alternativt att faktiskt bevara en god temperaturbalans på jorden. Hemliga bergrum, med bostäder, förråd och utrustning har iordningställts i många länder, i regel på betryggande avstånd från kustremsan. Dessa är avsedda för eliten, vanliga "knegare" göra sig icke besvär. Det är dock inte säkert att underjordiska platser är mer skyddade inför kommande turbulens; scenariot är rätt komplicerat!

  

Här är några länkar som möjligen kan ge mer klarhet i ämnet:

Steve Olson - YouTube 

Cosmic Artifact Research 

Dill Martin - YouTube 

Jeff P - YouTube

Nibiru - Alpha and Omega