Vi lever i en mycket mörk och dyster tid. Samhället tycks vittra sönder inifrån, egoismen grasserar och de som eventuellt har en ljus framtidstro håller inne med sina insikter. Människor lever för dagen, stirrar ner i sina mobiler, liksom trollbundna av dess ytliga förströelser. Men alltför många mår genuint dåligt; plågade av depressioner, aggressioner, skuld eller djup ångest. Det är som om alla visioner om en bättre värld hade utplånats, tankarna går till Roy Anderssons dystra och blekbruna skildringar av ett samhälle utan mål och mening.

Vad är då den grundläggande orsaken till detta moras? Enligt mig själv lider vi av en slags kollektiv paranormal smitta, en invasion av osynliga väsen; onda andar, även kallade demoner. Dessa subtila väsen, som är av elektrisk natur (plasma), har funnits i alla tider och drivit gäck med människor. Skillnaden idag är att de är så oändligt många fler och att människorna omger sig med en elektromagnetisk "smog", som underlättar demonernas nedbrytande verksamhet. Demonerna dras till människornas känsloenergier, vilka de suger i sig som näring.

Vad kan man då göra rent konkret för att, åtminstone för stunden, befria sig från depressions-, skuld-, aggressions- och ångestandar? Jag har några förslag att presentera. Först behöver jag dock skriva en "disclaimer", en ansvarsfriskrivning som tydligt klargör att individen själv ansvarar för eventuella följder av att praktisera "udda metoder" i syfte att erhålla en bättre och meningsfull vardag:

Om du själv lider av depression, nedstämdhet, ångesttankar och svårmod; uppsök i första hand läkare inom den etablerade sjukvården! Genom professionell hjälp och adekvat medicinering erhåller du nödvändig omsorg och behandling. Ring Hjälplinjen på 020-22 00 60 eller hitta din vårdcentral här


Alternativa vägar

Det kan dock finnas de som sedan länge gått in och ut i psykiatrin utan att påtagligt kunna förbättra sin livssituation. Då kan det vara idé att, mycket försiktigt, pröva några alternativa spår. Det är min övertygelse att demoner aktivt påverkar människors tankar och emotioner, sannolikt kan de även modifiera den så känsliga balansen av signalsubstanser i hjärnan (om de ges tillträde). Mediciner rättar till balansen bland signalsubstanserna hjälpligt men den grundläggande orsaken till besvären kvarstår.

Steg 1: Kolla först att du inte lider av sedvanlig brist på näringsämnen. Det är viktigt med motion samt en balanserad kost med riktiga, helst ekologiska råvaror, undvik processad mat. Testa även att du har ett bra upptag av essentiella vitaminer, bl.a. Järn, D-vitamin, Selen, Zink, B-12 och magnesium. Felaktig eller näringsfattig kost kan i sig ge upphov till depressionstillstånd.

Steg 2. Sanera din tillvaro på "digitala fingeravtryck". Detta är alla kontaktvägar vi sprider via internet och mobiler. Det är min övertygelse att demoner attackerar människan just via mailadresser, mobilnummer, chatkontakter på Facebook, Twitter, Skype etc. Innan du utför din sanering behöver du givetvis spara dina kontakter först. Använd dig av gamla hederliga metoder som; fysiska telefonböcker, anteckningsblock eller utskrifter på vanligt papper.

Steg 3. Rensa din aura på ovälkomna väsen som "kopplat upp sig" och stjäl dina energier, förvränger dina tankar eller hämmar dig på annat sätt. En ren och befriad tankesfär är värt väldigt mycket dessa dagar. Använd dig av den här besvärjelsen men var noga med att inte förändra den eller korta av den:


"Härmed avlägsnar jag de väsen från min personliga sfär

som motarbetar mitt högsta bästa. Må Helig Ande rena mig

och beskydda mig. Amen"


Symbolisk bild av människans auror med vidhäftande väsen

Genom besvärjelsen tar du hjälp av ditt högre jag att avlägsna demoniska entiteter som utnyttjar svagheter i ditt försvar och häftar vid någon aspekt i ditt liv. Besvärjelsen påverkar dock inte väsen av godartad natur, som kan finnas med för att främja dig i något avseende. Läs artikeln; Demoniska inkörsportar för att få klarhet i alla detaljer om "digitala smittovägar".