Hur hanterar man ett paradigmskifte; insikten om att tillvaron inte är den man alltid trott?

En samtalsgrupp planeras som syftar till att gå lite bakom kulisserna av vår etablerade världsuppfattning. Gruppen vänder sig till personer som anar en djupare sanning bakom mycket av det vi lärt oss vara självklart och orubbligt. Några återkommande grundfrågor är: Har vår gemensamma fundamentala världsbild blivit utdaterad, föråldrad? Vilka förstelnade föreställningar behöver vi släppa taget om? Vilka nya begrepp behöver vi öppna upp oss för?

Vid tillräckligt många anmälningar kommer vi att ta upp frågor som exempelvis:


Är vetenskapen så exakt som den utger sig för?

Är drömmar lika sanna som den vakna upplevelsen?

Är jorden och andra planeter i själva verket ihåliga?

Är oändligheten ett naturligt och självklart tillstånd?

Skyddar vacciner mot sjukdomar eller sprider vacciner sjukdomar?

Är återfödelse en realitet som vi borde förhålla oss till?

Lever vi i ett binärt solsystem, hur ser det i så fall ut?

Har alla ting ett medvetande, i olika varianter?


Gruppen arrangeras i lämplig lokal i Stockholms innerstad. En mindre avgift kan komma att tas ut av deltagare beroende på lokal och plats. Antalet deltagare per gång begränsas om gruppen blir för stor.

Intresserad att delta? Skicka en intresseanmälan (ej bindande) till newecliptic(at)aol.com 

Uppstart sker när tillräckligt många anmälningar kommit in.