Vår nuvarande tidsålder enligt astrologin anses vara fiskarnas era. Varje tidsålder sägs i genomsnitt vara i 2160 år. Det som styr rörelsen genom tidsåldrarna kallas "Precession" och förmodas vara en långsam svajning av jordaxeln så att dess riktning förändras över tid (en grad var 72:a år). Summan av rörelsen genom den astrologiska "zodiaken" (djurkretsen) hamnar på 12 gånger 2160 år, vilket är 25920 år. Beskrivningen av jordaxelns svajning (i kombination med månens rörelse) är emellertid en rätt obskyr vetenskap som egentligen aldrig kunnat verifieras som en trovärdig förklaringsmodell till precessionen.

Historiskt sett är tidseran av 25920 år dock intimt förknippad med stjärnan Sirius. Det finns alltså anledning att bli lite misstänksam här. Någon eller några instutitioner i det högre samhällsskiktet tycks aktivt intresserade av att hålla mänskligheten i en tät slöja av okunskap. Okunniga människor ställer inga besvärliga frågor utan fyller upp sin tid med konsumtion av mat, såpoperor, sport, spel och resor. Vari skulle "faran" bestå om människan visste mer om sin kosmiska omgivning? Illusionen är att vi lever i ett statiskt universum men i själva verket är tillvaron högst dynamisk och föränderlig.

Sannolikt befinner sig vårt solsystem i en långdragen omloppsbana kring den stora blå solen Sirius. Periodiskt sker enorma omvälvningar i samband med att solen kommer i Sirius närhet. Närmare bestämt interagerar solen då med Sirius "Oorts moln", ett skikt av stationära asteroider och kometer som ligger i ett enormt skal runt Sirius. Denna periodicitet kan sättas i samband med utdöendet av hela djurpopulationer på jorden. Uppgiften om att dinosauriernas släkte är miljontals år gammal kan således starkt ifrågasättas. Dinosaurier har kunnat dateras med Kol-14-metoden; de är alltså betydligt yngre.

Men helhetsbilden är mer komplicerad än så. Vår sol befinner sig även i omloppsbana kring solsystemet Nemesis, som just nu beräknas vara i vårt solsystems absoluta närhet. Nemesis och solen kretsar kring varandra och dessa båda tillsammans kretsar i sin tur kring den större stjärnan Sirius. Vår sols interaktion med Nemesis orsakar också stora förändringar vad gäller jordaxelns riktning, jordrotationens riktning samt årets längd i dagar. Enligt "Zoroastrismen" är det guden Mithras (Nemesis) som styr precessionen. Vi har alltså en något motsägelsefull bild av den astrologiska tidsföljden. Fortsättning följer!