Visar inlägg från december 2017

Tillbaka till bloggens startsida

Fake news - Fake reality

"Fake news" eller "Fejknyheter", så kallar makthavarna den information som inte är godkänd och verifierad av dem själva. Den officiella versionen är att fejknyheter medvetet skapas av oseriösa aktörer för att vilseleda och förvränga verkligheten, i något syfte. Den blogg som du läser just nu faller tveklöst in under kategorin Fake News, även om jag givetvis själv förnekar att jag skulle vilja vilseleda på något sätt. Tvärtom så vill jag lyfta slöjan från människors ögon och få dem att se klart igen. Makthavarna är desperata i sitt kontrollbehov, de vill gärna kunna styra den information som når folket, och i många avseenden lyckas de. Men för att helt få bukt med dessa frispråkiga bloggar, hemsidor och YouTube-videor så har de uppfunnit konceptet med Fejknyheter. Enkelt uttryckt så vänder de på myntet 180 grader så att deras egen propaganda kallas fakta medan oberoende sanningsskribenter ges epitetet "konspiratörer". Vi har nog bara sett början av korståget mot det fria ordet. Snart kommer hemsidor, bloggar etc. att behöva "registrera sig" för att få yttra sig på internet. Sen dyker kanske varningstaggar upp i samband med sidor som inte anses faktamässigt relevanta: "Sidan du försöker surfa till kan ge en förvrängd bild av verkligheten och innebära en fara för läsaren."

Fasaden håller på att rämna, den officiella bilden av hur saker och ting förhåller sig är inte längre oemotsäglig. Mycket av det man riktar uppmärksamheten på visar sig nu vara falskt och påklistrat. Solen är fejk, en artificiell anordning i rymden täcker över den verkliga solen och sänder istället bländande vitt ljus. Även månen är fejk, någon typ av digital "skärm" i omloppsbana täcker över den verkliga månen. Rymdstationen ISS är fejk. Visst, det är en plåtburk som snurrar runt där uppe i omloppsbana men några astronauter vistas inte där. Riskerna är alldeles för omfattande och hygienproblemen skulle mycket snart bli oöverstigliga. Vart åker då astronauterna som ändå officiellt är på uppdrag? De uppehåller sig i helskaliga modeller av ISS belägna i bassänger. Tyngdlösheten simuleras dels i bassängerna, dels i enorma flygplan som växelvis stiger upp till hög höjd och sedan faller under någon minut. Under de fria fallen spelas de tyngdlösa scenerna in, blåskärmar och Hollywood-teknik skapar resten av illusionerna. Svårt att tro på, säger du? Googla själv på YouTube, sök exempelvis på "International Space Station Hoax". Att månlandningarna var fejk förstod jag rätt så snart men att även rymdstationen var fejkad har jag inte förstått förrän alldeles nyligen. Skrämmande, vad är det då mer som är fejk?

Att "kriget mot terrorn" endast var ett "hitta-på-krig", det har ni nog fått klart för er. Inte? Visst, folk dör i kriget och spiller riktigt blod men ingen av parterna krigar av den anledning de själva tror. Kriget mot terrorn startades av den amerikanska "skugg-regeringen", syftet var att kunna dra in USA i kriget och starta aggressiva fälttåg mot ett antal länder i mellanöstern. Globalt världsherravälde är det blygsamma målet. President Trump, som 98 procent av svenskarna tror är en maktfullkomlig galning, har emellertid satt käppar i hjulet för globalisterna. I skrivande stund utspelas en maktkamp mellan dessa falanger, i Sverige når oss ingenting av dessa nyheter. Globalisterna kommer troligen inte ge sig så lätt. När "terrorkortet" börjar förlora i slagkraft sätter de troligen in nästa stöt. Detta blir sannolikt en ny fejk; en intervention av utomjordingar. Men även detta är en bluff, för utomjordingarna är skapade och uppfödda här på jorden; en hybridras som är en blandning av människor och ufo-rasen "de grå". Flygande tefat kommer att sväva tyngdlöst över städerna men det är ufofarkoster skapade här på jorden. Se, där har vi nästa fejk; att vi skulle vara beroende av fossila bränslen. "Fri-energi-farkoster" existerar redan, vi har bara inte fått reda på det!

Det är tråkigt att konstatera, men jorden är en ruttnande varböld av lögner. Vilken sten man än vänder på, nog hittar man en härva av lögner där. Den historia vi fått lära oss i skolan är till stora delar lögnaktig och förvrängd, i bästa fall ofullständig. Vill man veta hur något verkligen ligger till får man studera själv. Läroplanen gynnar endast "status quo", ett fastlåsande av människor i menlösa roller, yrken och intressen. Staten är inte gynnad av fritänkande människor, detta upplevs mer som ett hot mot ordningen. Läkemedelsindustrin är inte gynnad av läkemedel som botar, detta skapar ju friska människor och friska människor är inte lönsamma. Den "årliga influensan" är för övrigt fejk, det finns inget sådant begrepp. Om inte influensan (och andra sjukdomar) spreds VIA VACCINATIONER skulle sjukdomar vara extremt ovanliga i våra breddgrader. Att vår sol skulle vara en ensam stjärna är också fejk. Solen befinner sig i omloppsbana kring en annan sol, mer rödaktig i färgen. Denna röda sol befinner sig alldeles i vår kosmiska närhet. Makthavarna försöker dölja den med linssystem i rymden, med en artificiell sol och med hysteriskt sprejande av "chemtrails". Detta kommer endast lyckas en viss tid. Därefter brister ridån och när den andra solen bryter igenom, är den allt annat än fejk!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

De många aspekterna av Gud

Har begreppet "Gud" överhuvud taget någon relevans längre i dagens industriella och datoriserade samhälle? Sverige hör som bekant till en av de mest sekulariserade kulturerna i världen. Men ytterst få personer har ens en elementär uppfattning om vad Gud egentligen betyder, vad för slags väsen som fenomenet innefattar. Den gamla bilden av en gubbe med vitt skägg, sittandes uppe bland molnen har envist bitit sig fast i det kollektiva medvetandet. Men vem, med någorlunda förstånd i behåll, kan ansluta sig till en så absurd tokföreställning. "Jag har ändå någon slags tro", säger de flesta svenskar och avser då vanligtvis en vördnad för en jungfrulig, orörd natur. Övertygelsen om ett yttre medvetande eller en besjälad omgivning är mer ovanlig hos människor i gemen. Denna uppfattning återfinns mest hos schamaner, moderna häxor eller möjligvis New Age-anhängare. Men den mer klassiska bilden av Gud såsom en, god eller ond, auktoritet; lever den kvar i någon form? Om Gud var aktiv förr, varför inte fortfarande idag? Kanske är det först när livet hänger på en skör tråd som människor spontant vänder sig till Gud om hjälp. Men sen när faran är över; snabbt tillbaka till en sekulariserad världsbild!

Jag kallar mig schaman, jag kan reda ut begreppen åt er! Det finns många aspekter av Gud. Den högsta formen är en universell uppenbarelse; det oändliga alltet vars förkroppsligande även innefattar ett övergripande medvetande. Detta medvetande är opersonligt, dvs det har ingen egen agenda. Dess eviga uppgift är att vara sina individuella enheter (själar) behjälplig. Går man något längre ner i "hierarkin" så finner man den mänskliga universella guden. Det är samma oändliga gud men begränsat till den mänskliga sfären (summan av alla mänskliga väsen, överallt varande). Denna mänskliga gud är en självklar del av vår mänsklighet. Vi tar del av denna erfarenhet i processen av återfödelse, mellan döden och pånyttfödelsen. Även denna gudomliga aspekt är opersonlig, den är vad som är kvar när vi lagt av oss fysiska, eteriska och psykiska kroppar. Vårt medvetande växlar periodiskt mellan det individuella perspektivet och upplevelsen av "överallt varande". Återfödelseprocessen är en realitet. Det är inte så att jag "tror på" återfödelsen; jag vittnar om den. Jag är medveten om flera av mina tidigare liv och känner i stora drag de rutinmässiga stadierna i förloppet återfödelse, tiden mellan död och nytt liv.

Det finns även en personlig Gud i människans liv. Denna Gud är vårt högre jag, en oberoende själ som existerar i en parallell dimension. Vi delar livsväg med vårt högre jag, men medan vi upplever vår livsväg "efter hand" så erfar det högre jaget livsvägen "simultant", på en gång. Vår liv är, enkelt uttryckt, som en redan existerande filmrulle, vars innehåll vi erfar som i en biograf. Det högre jaget är liktydigt med "Helig Ande". Det är fullt möjligt för människan att komma i kontakt med sitt högre jag, detta kräver dock en andlig träningsperiod. Det motsträviga (och arroganta) jaget måste stå tillbaka till förmån för en annan del av vårt medvetande; samvetet (den ordlösa, bildliga delen av medvetandet). När så skett börjar mycket försynta och tystlåtna meddelanden nå medvetandet, som en viskning. Schamaner och visa män och kvinnor har lärt sig lyssna till denna röst, ibland låter de rösten "tala med deras mun". Helig Ande har full makt över människan och i de fall när individen i fråga inte lyssnar till befogade och tydliga anvisningar kan situationen snabbt ändras. När människan motverkar sitt eget syfte kan det högre jaget, handgripligt, gå in och styra in individen på en ny, mer gynnsam, bana.

Allting befinner sig i utveckling. Varje själ når, förr eller senare, upp till de enorma väsensgestaltningar vi kallar solsystem, stjärnhopar, galaxer och galaxhopar. Därifrån vänder själar åter, långt ner i de lägre dimensionerna. De gör denna resan som ett kärleksfullt offer, för att kravlöst och med stor empati hjälpa själar i nöd. Detta är helt införlivat i den universella utvecklingsplanen, helt frivilligt men en självklarhet för många. Ett sådant väsen har följt med på människans livsväg, genom många generationer. Väsendet har fötts och dött som människa, gång på gång. Med sin blotta närvaro har denna person lyft bördorna för många och visat på vägar som inte varit uppenbara. Denna Gud i mänsklig gestalt kan inte identifieras som tillhörande en viss folkgrupp eller en viss religion. Genom många återfödelser har denna gestalt skapat trosriktningar och övertygelser som levt kvar. Idag känner vi dem som ofta motsägelsefulla livsåskådningar. Men de utgår alla från en och samma universella själ som lämnat avtryck efter sig i olika sammanhang. De människor som velat följa denne person har kallats "Guds utvalda" men denna skara har återfötts i jordens alla hörn, i samtliga kulturer.

0 kommentarer | Skriv en kommentar