Just nu märks en påtaglig nervositet hos personer som regelbundet följer himlakroppen Nibiru, solens binära tvilling. Personerna som avses är vanliga människor i alla länder som med hjälp av egna såväl som statliga mätinstrument följer skeenden i vår kosmiska närhet. Stjärnan Nibiru, rödaktig i färgen, har visat sig vid horizonten mer än en gång. Dess relativa storlek är imponerande, uppvisande flera gånger solens diameter. Detta behöver dock inte betyda att dess faktiska storlek överträffar solens, det kan vara en projektion vi ser medan den faktiska storleken är mindre i omfattning. Att projektioner av himlakroppar uppträder beror troligen på att atmosfären regelbundet sprejas med kemikalier (chemtrails). Kemikalierna, bland annat aluminium och barium, syftar bland annat till att skapa ett skikt i luftlagren som döljer det som faktiskt finns därute. Det är en mörkläggning som pågår och dessvärre lyckas myndigheterna oroväckande bra med den manövern. Avancerade linssystem ute i rymden i kombination med en artificiell sol (du läste rätt) kompletterar distraktionen.

Det är ett helt följe av himlakroppar som nu närmar sig utifrån. Härföraren i skaran sägs ibland vara en brun dvärgstjärna. Jag vill dock hävda att Nibiru i själva verket är en neutronstjärna med oerhörd tyngd och ett kraftfullt magnetfält. I följet kan dessutom finnas två röda dvärgstjärnor, ett par gasjättar samt några ordinära planeter. Till detta måste läggas medföljande månar, en skur av asteroider samt flera moln innehållande stoft och gas av olika slag. Jag vill betona detta; hela denna veritabla procession av små och stora objekt är alldeles inpå oss nu. En del av Nibirus planeter är så nära att de stundom passerar mellan vår sol och jorden. Vore det inte för den utplacerade solsimulatorn så skulle solförmörkelser ha inträffat ett antal gånger, med rejäl uppståndelse som följd. Vi talar här alltså om solförmörkelser som inträffar helt utan månens medverkan. Ett omedelbart bekymmer är dessutom rapporter om att asteroidskuren befinner sig oroväckande tätt inpå i tid och rum. Dessutom sägs ufo-farkoster ha dykt upp, liksom för att överse skådespelet.

En generell krismedvetenhet är önskvärd; skaffa dig en överblick av situationen, se om ditt hus och dina närmaste. Räkna inte med att bli varnad i god tid av nyhetsmedia, policyn har hela tiden varit att människor inte skall skrämmas upp i onödan. Katastrofen anländer plötsligt och utan förvarning, just som den dagen då jordskalvet drabbade Sumatra och tsunamin drog fram mot intet ont anande människor. Hur kommer förloppet att se ut? Svårt att säga, troligen blir vi förvarnade av meteoriter som faller allt tätare och blir allt kraftigare i storlek. Därefter kommer skakningen, likt ett jordskalv men som anländer uppifrån. Normala jordskalv skakar sakta från sida till sida. Detta skalv skakar uppifrån och ner, med en frekvens som KAN vara så hög att rörelsen inte syns för blotta ögat. Byggnader kann komma att formligen pulvriseras i utsatta områden. Men skalvet är riktningsberoende. Förutsatt att Nibiru befinner sig nära ekliptikan kan länder nära ekvatorn drabbas hårdare än andra områden, ingen plats kommer dock skonas helt från denna grundläggande omvälvning.

Det är dags att ta ställning. Du kan välja att förbli passiv och inte göra något utöver det du brukar. Ett problem med det är att chock och handlingsförlamning kan bli följden när det hela brakar loss. Då blir det lite väl mycket att ta in på en gång, inklusive alla beslut som måste fattas, snabbt och koncist. Alternativet är att vara åtminstone lite förberedd. Att ha en förutbestämd tillflyktsort att bege sig till. Att ha några grundläggande förnödenheter som ett spritkök, tändstickor, några konserver, tält och liggunderlag. De mentala förberedelserna är kanske ännu viktigare än de materiella. "Kognitiv dissonans" (mental förnekelse) kan bli konsekvensen av att inte då och då, i tanken, ha rört sig utanför sin bekvämlighetszon. Få i Sverige har en tro på Gud, en förtröstan om att få hjälp i tider av nöd. Men försök ändå att ha en tro på det goda och rätta, att inte hemfalla till egoism och girighet när det börjar bli kritiskt. Den som i svårigheter förmår hjälpa andra efter bästa förmåga har visat god vilja. En sådan person skall makterna hålla sina skyddande vingar över.