Det händer märkliga saker i vår omvärld, nästan dagligen, men ytterst få reflekterar över det. Om det nu beror på att folk blivit likgiltiga eller uppgivna, vet inte säkert. Låt oss börja med den artificiella solen, som vi nämnt tidigare, och som befinner sig i omloppsbana runt jorden. Denna kontruktion fyller flera syften men ett av dem är att bevara en illusion av att vår sol fortfarande är frisk och sund, vilket inte riktigt är fallet. Förra året noterade jag att människor som solat sig blev helt orange i hyn, som morötter. Ett annat fenomen, som faktiskt fler upptäckte, var att det var stekhett i själva solen men iskallt i skuggan. Nu tycks "ingengörerna" ha uppdaterat solen till 2.0 vilket gör solbrännan mer "normal", dessutom verkar man ha tittat på andelen infrarött i det konstgjorda solljuset. Nu värms huskroppar, berg och gator upp igen; bra jobbat, solkonstruktörer! Men en komisk situation; folk blev knallorange av solen men ingen ägnade det en tanke ens, det var självklart helt naturligt. Men hur är det med den osedvanligt ihärdiga värmeböljan i kombination med 0 mm regn sedan i maj; är det också inom ramen för normala kurvor?

Den stekande solen och det ovanligt heta klimatet i Sverige har självklart medfört att skogsbränder tagit fart på flera olika ställen. Inget märkligt med det, men hur står det till med den "svenska beredskapen"? Brandmän jobbar för högtryck liksom hemvärnet och frivilliga. Men är inte detta en krissituation, man måste fråga sig; var är Sveriges militär? Vore det inte logiskt att de hjälpte till i det svåra läget, eller är de upptagna med att öva anfall från ett Ryssland som inte uppvisat minsta lilla aggressionstecken på årtionden? Hur är det med brandgator, används de inte längre? Är det kanske i själva verket så att rekrytering av personal för skogsavverkning kostar för mycket pengar! Så låt skogen brinna bara. Oj, några privata hus och tomtområden går upp i rök, så tråkigt för dem! Kanske bör svenska beslutsfattare vakna ur sin dvala och ta några snabba och bra beslut vad gäller krishantering och beredskap. Det som vi ser i skog och mark är nämligen bara början. Saker och ting händer i vår kosmiska närhet, de "naturlagar" vi tyckte var självklara gäller inte längre. Vi behöver kraftansamla inför exceptionella hot vars motstycke vi inte sett tidigare.

Enligt forskaren Igor Kostelac i Kroatien så drabbas vi redan påtagligt av ett inkommande följe av planeter, kometer och asteroider, följandes ett yttre solsystem som närmar sig vårt eget. Den inkommande stjärnans planeter är redan så nära oss att dess banor skapar elektromagnetisk interferens, vilket påverkar flygtrafiken. De nya planeterna tar i själva verket formen av kometer. När ett reguljärt flygplan på marschhöjd kommer i närheten av en sådan kometbana uppstår elektriska urladdningar som kan slå ut flygplanens elsystem, allvarliga tillbud har redan ägt rum. Det är inte längre säkert att flyga och att Main Stream Media inte nämner problemet med ett ord gör inte saken bättre. På senare tid har stoftmoln från utbrytande vulkaner blivit ett problem, i samband med flygtrafik. Hur blir det då, undrar man, när det förväntade "röda stoftet" från vår tvillingsol anländer i allt större kvantiteter. Detta skulle mycket väl kunna påverka flygtrafiken. Och vad händer då med den globala kommunikationen, om transporter allt mer hänvisas till andra sektorer som båttrafik, järnväg och långtradare. Flygtrafiken kommer på sikt anpassa sig till det nya läget.

Inom datavärlden är det nu Windows 10 som gäller, allt annat motarbetas. Jag föredrar Windows 7 och i samband med ett nytt inköp lade jag ner ganska mycket tid på att finna den på marknaden. När jag sedan packade upp kartongen visade den sig innehålla - Windows 10! För de icke initierade så är uppdateringar inte längre något som användaren råder över; det är Windows som bestämmer när, var och hur uppdateringar skall ske. Varför dessa storebrorsfasoner? Här är min analys av situationen: NASA, eller någon annan obskyr organisation, håller på att skapa en global superdator. För att uppnå detta mål används och samkörs alla befintliga persondatorer på jorden. Filer och dataprogram, som vi inte ens vet existerar, laddas ner till "våra" datorer och används av externa operatörer. I detta ingår givetvis den artificiella intelligensen 'C0rtana', som på pappret skall assistera användaren men som i realiteten agerar samordnare i helt andra syften. Militären och storföretagen tror att detta AI-system är kapabelt att agera ansvarsfullt men så är självklart inte fallet. I praktiken har ett digitalt psykopatmonster skapats, insatt att bekämpa vad, utomjordingar?