Vad är det för fel på klimatet, någonting är helt galet för det regnar inte längre. Inte i stora delar av Sverige i alla fall, i Norge däremot är det enorma problem med översvämningar. Kasta ett öga på sidan "grundvatten.nu". Med undantag av Göteborgsregionen så har hela Sverige, ända upp till Luleå, under eller mycket under normal nivå. Det är bara temporära avvikelser, menar ni kanske. Men jag har en mycket dålig känsla om detta, det tycks mig som om normala nivåer inte kommer tillbaka på många, långa år. Och när det väl regnar så regnar det inte som förr i tiden. Då regnade det en halv dag eller en hel dag, ibland tre dagar i rad, någon gång en hel sommar. Nu varnar meterologerna för regn, de ritar upp stora mörka moln på sina kartor. Men det kommer inget regn, det kanske mulnar och blåser upp lite. Sen faller tio droppar men så mycket mer blir det inte. Förr fanns det riktiga regnmoln, nu är det mer som att lite kondens faller ur atmosfären och resultatet blir just - 10 droppar. Eller så kommer ett frenetiskt åskväder och laddar ur sig. Det öser ner 100 mm på tio minuter men sedan är det likafullt stopp.

Solen är som bekant motorn i hela vädercykeln. Solen värmer upp ytvattnet som avdunstar som ånga. Senare när ångan kyls ner så kondencerar vattenmolekylerna till stora regnmoln. Regnet faller och så är cirkeln åter sluten. Men som jag nämnt tidigare så är solen inte riktigt sig själv längre. Närvaron av ännu en stjärna (Nibiru) som närmar sig vårt solsystem gör att vår sol tappat sin forna strålglans. Det är inte så att Nibiru tar energi/materia av solen, snarare är det så att solen fångar upp järnhaltiga moln som förekommer rikligt runt Nibiru. Detta får strålningen från solen att stanna av. Solen expanderar men får en rödaktig ton i sitt ljus. Hela detta scenario är inget som makthavarna önskar kommer till allmän kännedom, de fruktar den oro som skulle uppstå. Härav etablerandet av en solsimulator i omloppsbana kring jorden. Dess bana följer hela tiden solens rörelse och vi får en känsla av att allt är som det skall. Men månen då, den återspeglar ju solen ljus. Just precis, och eftersom solen numera är rödaktig så blir följaktligen även månen röd. Skulle bli, om det inte vore för att även en månsimulator sänts upp!

Troligen så orkar vår rödaktiga sol inte längre generera den vattenavdunstning som brukade förekomma. Den uppsända solsimulatorn genererar kanske en del vattenånga men inte tillräckligt för att skapa ett normalt väderklimat. Men i så fall, varför uppstår då de förfärliga översvämningar vi ser på skilda platser i världen? Dessa fenomen kan möjligen ha med "rymdväder" att göra. Stormar skapas inte enbart av solens fluktuationer som riktas mot jorden, det finns andra aktörer därute. Ett faktum är att antalet kometer i vår omedelbara närhet har ökat katastrofalt på bara några årtionden. Kometer drar med sig gasmoln av olika slag och deras elektriska influens påverkar jorden även på avstånd. Stjärnan Nibiru förväntas även dra med sig stora vätgasmoln, dessa kan redan ha börjat påverka jordens klimat. Och vad händer när dessa vätgasmoln interagerar med jordens atmosfär? Detta är en rent kemisk process; vätemolekylerna förenar sig med syret i atmosfären och resultatet är - vatten! Stora mängder vatten faller ner som regn, periodvis och mycket lokalt. Denna regntyp är inte av jordisk art, det är rymdregn!

Den globala uppvärmningen orsakas inte, som många märkligt nog tror, av utsläpp av växthusgaser, fossila bränslen och kor som fiser. Människan har storhetsvansinne och ett säreget utslag av knäppdoja att tro något sådant. Den globala uppvärmningen är inte lokal, den påverkar hela vårt solsystem, samtliga planeter. Orsaken är ankomsten av vår tvillingsol och dess följe av planeter, månar och asteroider. Javisst, människan har en stark inverkan på nedsmutsningen och förgiftningen av jorden, vilket är ett stort problem. Men medeltemperaturen är en helt annan sak, i en helt annan kategori, där spelar människan en oerhört blygsam roll. Hemlighetsmakeriet är stort, att en "okänd" himlakropp är på väg mot oss får inte sippra ut i nyhetsströmmen. Istället får vi snällt köpa dessa tokteorier om att koldioxid orsakar uppvärmning, vi får betala våra miljöskatter och snällt sopsortera för att rädda moder jord. Missförstå mig rätt, jag sopsorterar gärna men vill göra det av rätt skäl, inte för att vara en lydig lakej till den globala uppvärmningens propagandamaskineri. Man måste skilja på orsak och verkan.

Vad ska man göra med den situation som råder? Jag tror att vi snarast måste börja utveckla teknik att utvinna sötvatten ur östersjön, i stor skala. De sjöar och vattendrag vi använder som vattentäkter sjunker i skrämmande takt. I Mälaren har till exempel alla slussar som brukar kontrollera utflödet av vatten stängts igen. De har ingen reglerande funktion nu när båtar snarare går på grund i det sinande vattnet. Östersjövattnet finns dock, och lär inte sina i första taget. Jag föreslår ett antal avsaltningsanläggningar längst hela svenska kusten. Om det finns tekniska problem så får man lösa dem, detta måste vara prioritetsfrågan nummer ett. Sommarens brandkaos borde ha lärt oss något men få verkar frukta en ny brandvåg nästa sommar. Militären måste då vara engagerade redan från början. Jag vill inte höra tal om att någons SEMESTER hit eller dit förhindrar en yrkesgrupp att göra det den är till för. Sverige har obeskrivligt dålig katastrofvana, trots att vi har haft allmän värnplikt i så många år. Men ansvaret kan aldrig ligga helt och fullt på organisationer. Var och en av oss måste kunna hugga i om så krävs.