Det skjuts och pangas vilt i amerikanska skolor men nu även här i Sverige. "Uppgörelser i den undre världen", får vi höra. Nyhetsförmedlingar låter förstå att det är "ensamma galningar", "rivaliserande gäng" eller "kriminella element" som härjar. Men vänta lite nu, sen när började ungdomar riskera livet endast för att statuera exemplel eller skapa sig ett namn? Jag köper inte de här förklaringarna, för att ungdomar skall skaffa sig vapen och riskera att få skallen bortblåst så ligger det nog en hel del pengar bakom också. Pengar eller möjligtvis makt, makten att kunna kontrollera, inte bara en liten stadsdel, utan snarare en hel nation. Går vi över atlanten är väl motiven ganska uppenbara, åtminstone för de som vågar se utanför ramarna: Den amerikanska makteliten känner sig inte bekväma med folket och deras "Second Amendment", rätten att inneha och bära vapen. Därav iscensatt statsterror; skjutningar i skolor och på allmänna platser, givetvis med obskyra "galningar" som alltid har den goda seden att undanröja sig själva (alla spår) efter handlingen!

Motivet är förstås att tvinga folket att gå med på striktare vapenlagar och indragna licenser. I Sverige är situationen något annorlunda men inte så mycket. Svenska makthavare (ovanför riksdag och regering) inser att orostider är i antågande. Vapenlagarna är så strikta de rimligtvis kan vara men kontrollsystemet i samhället anses behöva en uppryckning. Därav dagens skjutningar på skilda platser i Sverige. Avsikten är självklart att folket till slut skall kräva fler poliser, fler vakter och fler övervakningskameror. In träder ljusskygga individer som erbjuder bra betalt för att utföra vissa "hämdaktioner", i form av skjutningar mot vissa personer och ligor. Har ni tänkt på att bilbränderna har upphört tvärt, de är inte på modet längre, nu är det väpnade uppgörelser som gäller. Man anar alltför tydligt en "regissör" bakom kulisserna som målar upp och iscensätter hotbilder av olika slag. De desperata ungdomarna följer endast pengarna, vilka handlingar som efterfrågas spelar mindre roll. När pengarna inte längre betalas ut så upphör givetvis attentaten, så krasst och enkelt är det!

Vad är det då för övergripande hotbild som får stater att, utan att blinka, begå övergrepp mot den egna befolkningen? Sannolikt handlar det inte om något mindre än en hotbild från yttre rymden. Ok, det låter flummigt för den oinvigde men är inte så långsökt. Saker och ting är på gång i vår kosmiska närhet, en stjärna med planeter och medföljande asteroider är på väg in i vårt solsystem. Detta är i det närmaste fullkomligt nedtystat. Konsekvenserna är delvis det vi redan observerat; galopperande förändringar av klimatet, översvämningar, stormar, jordbävningar och jordskred. Det kommer efter hand att bli än värre vilket ger störningar i infrastruktur, el, färskvatten och livsmedel. Följaktligen kommer oreda och uppror att uppstå vilket makthavarna är så väl medvetna om. Och i myndigheternas ögon måste oredan förstås stävjas; således tas mått och steg mot ett fullskaligt kontrollsamhälle. Notera att våra riksdagsvalda inte känner till de obskyra planerna. Det är en osynlig elit i världens samtliga länder som planerar och utför en dold agenda.

I Kalifornien i västra USA pågår just nu något mycket illasinnat och upprörande. Det handlar förstås om de så kallade "skogsbränderna" som härjar. Tittar man dock lite närmare på videor från området förstår man snart att det inte alls rör sig om vanliga bränder. Det som sker är istället något skags tester av avancerade vapensystem, med laser- eller mikrovågsteknologi. Det sjuka är att byggnader av sten, metall och glas fullkomligt pulvriseras eller smälter ner medan omgivande träd lämnas oberörda! Det är fruktansvärda temperaturer som skapas men selektivt och i begränsade områden. Är amerikansk militär så cynisk att de utan vidare utför dödliga experiment mot den egna befolkningen? Nej, troligen inte vanliga förband men väl enskilda kommersiella vapenproducenter. Vad är förlängningen av denna process, har det utgått en större beställning på att systematiskt utplåna hela populationer regionalt eller på nationsnivå? Testar makteliten musklerna för att kunna slå tillbaka mot en försvarslös befolkning som endast försöker klara sig för dagen?

Kan vi människor göra något för att rå på dessa dunkla agendor som planeras högt över våra huvuden? Att rent konkret slå tillbaka kan bli mycket svårt. Vi har att göra med renodlad ondska, vars kännetecken är just att inte spela med öppna kort. Aktörerna agerar inte på egen hand utan låter hantlangare göra det smutsiga jobbet åt dem. Det vi måste förbättra är vår perception, vi måste helt enkelt bli skickligare på att avslöja uppenbara komplotter och falskspel, inte en lätt sak för godtrogna och naiva svenskar, jag förstår det. Men försök, var lite mer misstänksamma. Lita inte blint på nyhetsförmedlingar, fundera ständigt på bakomliggande motiv. Var lite motvallskäring; när någon säger "titta uppåt", se då efter vad som sker vid era fötter. När någon säger "koldioxid bidrar till global uppvärmning", ta då reda på vetenskapligt om detta faktiskt är sant. Människan är av naturen god, jag tror vi vinner på att alltid kämpa för det sanna och rätta. Och när ondskan återigen slår till så ska vi göra det vi kan, här och nu; hjälpa till så gott vi förmår och bevara lugnet.