Att influensaepedemier emellanåt drabbar oss är ju välkänt. Mindre känt är källorna, orsakerna till utbrotten. Under 60- och 70-talet kunde man förvänta sig någon form av värre influensavåg ungefär var 4:e år, nu är det varje vinter eller till och med två gånger per år. Att det är så tätt mellan utbrotten nu beror inte på, skulle jag vilja hävda, att befolkningen tränger ihop sig i städerna eller på förekomsten av obskyra smittkällor som svin- eller fågelpopulationer. Nej, skälet är sannolikt läkemedelsbolagens mycket aggressiva marknadsföring av vacciner. Dessa vacciner innehåller inte bara en hästdos av potenta gifter och kroppsfrämmande ämnen utan förstås även aktiva virusstammar. Man kan inte inbilla mig att viruset skulle vara "avdödat" i dessa preparat, som man kallar det. Virus är inte levande per definition och kan därför inte dödas. Att delar av virus skulle kunna aktivera immunförsvaret är inte heller särskilt bra vetenskap. Mer troligt är då att det är aktiva virus som triggar immunförsvaret, helt självklart. MEN, och detta är ju själva kruxet i det hela: Varför då inte bara vänta in att viruset dyker upp av sig själv och låta naturen och immunförsvaret ha sin gång. Som vanligt behöver vi vårda kropp och själ; boosta immunförsvaret med sömn, vitaminer, sol, ett glatt sinnelag och en sund bekantskapskrets.

Nygammal och högaktuell information börjar komma i dagen vad gäller influensautbrott: Detta handlar, tro det eller ej, om passerande kometer i vår kosmiska närhet. Kometer drar med sig och sprider viruspartiklar! Kometer har som bekant en svans, dvs ett plasmastråk som omger kometen som en koma och även släpar efter kometen i dess följe. Glöm det där med att kometer är klumpar av is som börjar smälta i solens närhet, detta är utdaterad kunskap. Svansen är mer ett elektrostatiskt fenomen som uppkommer eftersom banan runt solen inte är helt elliptisk och stabil, kometen laddar ur sig med negativa joner i förhållande till solens positiva "solvind". En del av svansen är dessutom riktad framåt, i riktning mot solen. Ett oförklarligt fenomen om det nu var så att kometerna endast avdunstar nära solen. Kometer kan givetvis ha inslag av is men vanligtvis handlar det om sedvanlig materia i kometerna. Storleken varierar kraftigt, från små metallklumpar upp till kroppar av planetstorlek! Relativt känt är att planeten Venus faktiskt anlände såsom en komet, men att dess omloppsbana nu stabiliserat sig i en kontrollerad ellips. Likväl har Venus fortfarande en svans och under vissa omständigheter kommer jorden att passera detta stråk i rymden. Den globala pandemin 1918 känd som Spanska sjukan är starkt misstänkt såsom en effekt av Venus interaktion med Jorden.

Som bekant finns det andra periodiska kometer som anländer med korta eller längre intervaller. Några av dem misstänks inte bara för utbrott av patogener utan även påtagliga naturfenomen som elektriska stormar, översvämningar eller till och med jordbävningar. Det kan hända att rymdstyrelser på jorden känner till några av de mer notoriska bovarna i vår kosmiska närhet men vi kan vara säkra på att ingenting av den informationen når vanliga människor. Som vanligt blir vi inte förvarnade om akuta och olycksbådande hot, vi får sitta som änder i en vattendamm, ovetandes om att jaktsäsongen står för dörren. Hotet är inte ovidkommande, antalet kometer därute är större än någonsin, var och varannan dag kan vi förvänta oss inverkan i någon form förknippat med kometer. Det har till exempel framkommit att bränderna i Kalifornien mycket väl kan ha uppkommit genom plasmaurladdningar från en passerande komet. Bron som rasade i Genua, Italien, kan också blivit demolerad genom liknande plasmafenomen, vid tiden för olyckan grasserade en mycket "kraftig storm" i området. Som jag nog nämnt är det inte ofarligt att flyga längre. Om planen råkar befinna sig i linje med en kometbana så kan flygplanens känsliga elsystem slås ut. Detta kan vara orsaken till flera "kaotiska nödlandningar" den sista tiden.

Kometer är nog som människor, skillnaderna är inte så stora. En del bär på och sprider patogener, andra är helt harmlösa och snarare välgörande. Det vi kanske inte har förstått är att vi är en mycket aktiv del av kosmos, vi interagerar hela tiden med vårt grannskap i tid och rum. Vi må ha levt med föreställningen att vi existerar i en skyddad sfär men så är inte riktigt fallet. Makthavare och lobbyister vill hela tiden invagga oss i en myt om att ingenting någonsin händer av större värde. Och förväntas något ske så är det givetvis med hundratusentals eller miljontals års mellanrum. Ständigt dessa fantasisiffror, baserade på - vad då? Att vara mentalt förberedd på "omständigheter" är inte fel, vi lever dock i en mycket kaotisk och turbulent tid. Det finns faktiskt konstruktiva alternativ till vaccinationer i form av homeopatiska preparat som skyddar eller reducerar effekten av influensaepedemier. Kan dock inte nämna några varubeteckningar för då bryter väl hela helvetet lös i det här vetenskapsdogmatiska landet. Ni som litar på sedvanliga vacciner tar ju dem, oavsett argument för eller emot. Men den vetenskapliga evidensen för att vacciner har något mätbart skydd mot influensa är besvärande klen. Positiva resultat handlar sannolikt mer om placeboeffekten än om faktiska mätbara skyddsmekanismer.

Vill slutligen påminna om att hemsidan upphör på sin nuvarande adress web.comhem/abzu/. Den nya adressen är Astromantra.se, uppdatera gärna era bokmärken. Bloggen är kvar på nuvarande plats!