Två stora och mäktiga kulturer har präglat människans utveckling på Jorden; Sumererna och det Egyptiska riket. Även om de är olika så finns det dock vissa faktorer som förenar dem. Det är som om man anade en ursprunglig kultur som de båda har utgått från. Denna 'tredje kultur' har, enligt mig, inte sitt ursprung på jorden. Vi behöver söka källan i 'gudarnas hemvist', som de själva kallade Anu; en planet bortom vårt solsystem. Vår sol har, sedan lång tid tillbaka, kretsat kring en tvillingstjärna, kallad 'An' eller 'Nibiru'. Detta besläktade solsystem har, enligt traditionen, sju omgivande planeter. En av dessa är Anu, gudarnas boning. Anu's folk (ett änglasläkte) levde länge kring stjärnorna i Orions bälte. Men så hände en katastrof därute i rymden och ett helt annat folkslag var tvungna att överge sin stjärna, troligen i systemet 'Draco'. De får troligen 'nödlogi' hos Anu-folket i Orion. Där utbryter dock regelrätta strider med Anu-falangen. Striderna eskalerar i en planetär katastrof. Draconierna tvingas bryta upp och bege sig till solsystemet Nibiru; 

Olyckorna har dessvärre bara börjat. Anu har etablerat en bas på en planet i Nibirusystemet (som de benämner just 'Anu'). Dracofalangen har flytt till planeten 'Maldek', belägen mellan Mars och Jupiter i vårt solsystem. Men det är som om en förbannelse vilar över båda dessa folkslag. Under en passage av Nibiru förbi vårt solsystem råkar de två befolkade planeterna kollidera rent fysiskt med varandra. Maldek splittras och merparten av resterna blir till asteroidbältet. Den andra parten i kollisionen, planeten Anu, överlever men kalvar av sig en stor måne (den som senare blir vår egen). De överlevande från Maldek beger sin nu till planeten Mars, då fullt beboelig med vegetation och oceaner. De får väl bo i lugn och ro en tid men säg den lycka som varar. Under en ny passage av Nibiru slits ett stort stycke loss från dåvarande Jupiter. Den nya 'varelsen' blir till planeten Venus, som i kometform åker ohejdat gatlopp i solsystemet.

Efter en tid stryker Venus tätt förbi planeten Mars och sliter loss stora delar av dess atmosfär och vattenmassor. Livsbetingelserna på Mars försämras drastiskt. En ny flyktvåg tar form och drar denna gången till jorden. De är dock inte ensamma på jorden och får ta en kontinent som 'blivit över'; den då beboeliga kontinenten Antarktis. Där lägger de grunden till staden 'Atlantis', som de en gång gjort i Dracosystemet, i Orion, på Maldek och på Mars. Någon tung 'karmaskuld' tycks ligga på Draconierna, för någon frid gives inte. Jorden drabbas av ett 'polskifte' och Antarktis hamnar under ett tjockt lager is. Nu blir det till att flytta igen och 'flyttlasset' går sannolikt till Afrika och Nildalen. Här grundas den Egyptiska kulturen, den Sumeriska kulturen håller sen tidigare till i floddalen av Eufrat och Tigris. Något händer som bekant på nytt, kanske var det denna gången den stora floden; översvämningen av Jorden. Var det efter detta som de drabbade bildade den kretenska kulturen? Vad händer nu; vulkanen Santorini exploderar!

Den kretenska kulturen överges. En falang av den egyptiska befolkningen tvingas ut på en 'Exodus'; ett uttåg. De vandrar på krokiga vägar och hamnar till slut i Kanaans land, nutida Israel. Lägger sig friden nu, nix! Efter det 'Judiska upproret' (år 70 e.Kr.) drar romarna in och slår ner revolten. Det judiska folket skingras över hela världen i den 'diaspora' som blir konsekvensen. Senare, efter andra världskriget, återvänder många till Israel. Ungefär där är vi idag. Men det är intressant: Den Egyptiska kulturen kan härledas till Dracosystemet! Och lyssnar man på det egyptiska språket så låter det som; arabiska! Judar och araber tycks vara mycket nära släkt, de kan vara ett och samma folk. Den Sumeriska kulturen kan härledas till Orionsystemet. Lyssnar man på detta språk så låter det mer 'västerländskt'. Två mäktiga utomjordiska kulturer möts och deras öden flätas samman. Som en konsekvens av mötet uppstår även den mänskliga civilisationen. Vi bär bådas genetiska arv, och, sannolikt även deras karmamönster!