Inom ett par månader kommer den omtalade vaccinationen mot 'Covid-19', som har varit på tal länge nu, ända sedan i februari 2020. Några applåderar åtagandet, några rycker på axlarna medan resten skyr varje åtgärd som ens liknar en vaccination som pesten. Jag ska försöka visa att anhängarna inte bara riskerar sitt eget liv och leverne genom att anta vaccinationen, de äventyrar i själva verket hela mänsklighetens framtid. Den vaccination som det handlar om har aldrig varit avsedd att skydda mot något virus. I själva verket har viruset (SARS-CoV-2) aldrig blivit isolerat i enlighet med 'Koch's postulat', dvs att insamlade och isolerade virus ger upphov till samma sjukdom när de inplanteras i en frisk individ. Eftersom det rör sig om virus och inte bakterier så kallas identifikationsmetoden istället för; 'Rivers postulat', en något annorlunda formulering.

Men om det inte ens existerar något virus som smittar, varför denna uppståndelse? Troligen därför att de som har makten bakom kulisserna (den djupa staten) har en helt annan agenda. I den världen handlar allt om kontroll, praktiskt taget ner på molekylnivå. I kontrollambitionen ligger även en brutal minskning av antalet människor på jorden, makthavarna känner sig inte trygga med miljarder människor som, potentiellt, kan starta upplopp när som helst och tvinga bort den djupa staten från sina positioner. Följaktligen kommer vaccinet innehålla 'nanoteknik', som etablerar sig i människans gensystem och i förlängningen kan koppla upp sig mot redan existerande AI, Artificiell intelligens. Och eftersom gentekniken sannolikt redan har ett patent kopplat till sig så reduceras människan med ens till en produkt, som människan saknar kontroll över.

Hur går det då med människans frihet och medbestämmande? Om hon ens haft något inflytande hittills så kommer det då slutgiltigt utplånas. Eftersom genomförd vaccination enkelt kan avläsas genom apparatur för ändamålet så blir det uppenbart vilka som har 'smitit' från sina 'hälsomässiga skyldigheter'. Dessa personer kommer inte tilllåtas resa, ta lån, erhålla anställning etc. I steg två försvinner även rätten att ta ut pengar, då valutan omvandlats till en digital variant. Om detta låter besvärligt så är det ändå bara början. Samhället blir på nytt indelat i en överklass och i 'kastlösa'. De vaccinerade kommer kanske ha fördelar till en början men de har dock definitionsmässigt givit upp sin mänsklighet. Ingenting de gör kommer längre vara deras egen egendom, inte ens deras tankar. Allting de bär på; minnen, sexuell läggning etc, allt blir känt och registrerat.

Även om det förnekas från officiellt håll så kommer människans DNA-profil permanent förändras i samband med vaccinationen. Detta innebär att 'förvärvade mutationer' sannolikt överförs till nästkommande individer, de vaccinerades barn. En oåterkallelig barriär har då passerats; människan har tagit steget över till att bli en 'hybrid', ett mellanting mellan robot och människa. Med tiden kommer allt fler personer ingå i den speciella sektorn, 'äkta människor' blir ett utdöende släkte. Vad innebär det att vara människa? Det är att faktiskt äga en unik identitet och en genuin röst. Detta försvinner för de som väljer vaccinationen. Istället för människor så kommer ett slags kollektivsamhälle av likartade enheter bildas, inte individer - enheter. Det övergår de flestas förstånd att detta är inpå oss, nu! Men tekniken existerar; läs på, utbilda er, men gör det skyndsamt!

Om ni vill fortsätta vara människor, så som vi lärt oss förstå begreppet; ta inte vaccinet!

Videon; "HUMAN" 2.0? (COVID-19 VACCINATION) - A WAKE-UP CALL TO THE WORLD
togs bort av YouTube men ligger kvar på 'Bitchute.com' och har återskapats. Länk nedan:

https://www.bitchute.com/video/UO8XJZ1lBjgq/