Rubrikens uttryck är hämtat från Carl Norbergs videoblogg. Det hela handlar om att landet Sverige står inför en omfattande och helt nödvändig sanering av hur vi ser på vårt land och på oss själva som invånare. Vad är problemet, kanske någon undrar, vi är ju en civiliserad nation som stått utanför krig och övergrepp i hundratals år? Dessutom bedriver vi ju omfattande biståndshjälp och utövar 'utvecklande' kontakter med olika organisationer.

Sverige, organisationsundret?

Vårt land är ett av de mest välorganiserade länderna på jorden. Det finns en administration inom i stort sett alla de instanser som kännetecknar ett utvecklat samhälle. För allting finns en plan och ett syfte, det kan gälla barnomsorg, skola, sjukvård, utbildningsorgan, rättsinstanser, sociala och kulturella fakulteter. Affärsverksamheter, vetenskap, industri, miljö och rymdforskning; inom alla grenar ligger Sverige i den allra yttersta framkanten. Problemet är ett det endast är ett skal, skrapar man lite på ytan så kommer smutsen fram.

Självgodhetens paradis

Här i Sverige är vi väl medvetna om vår status, hemma och utomlands. Vi slår oss själva för bröstet och gråter till och med en skvätt när vi tänker på den hjälp vi skänker, det stöd och den upplysning vi bibringar de fattiga och underutvecklade. Men har vi ägnat en enda tanke till anledningen att det är så; att VI är bemedlade medan andra inte är det? Kan det vara så att vi måste vända upp och ner på hela världsbilden. Är det i själva verket vi som är förtryckarna, medan andra tvingas leva på slavlöner för att bevara illusionen?

Institutionaliserad korruption

Sverige är inget fritt land, det är ett land där korruptionen gått så långt att den blivit förstatligad till olika expertmyndigheter. Dessa myndigheter är ingalunda folkets tjänare utan är lydorgan till multinationella korporationer. Det svenska folket kan möjligen vara med och upprätthålla myndigheternas verksamhet men saknar individuellt inflytande. Således lever vi i ett land med 'lydiga idioter', som blint utför olika direktiv som kommer från högre ort. Något folkstyre existerar inte; vi har rösträtt men tillåts inte ta några faktiska beslut.

Djupa statens kärna

Inom oss har vi tänkt att 'makthavarna', de som verkar ovan politiken, har sitt säte på annan ort; i USA, i Kina eller kanske i Vatikanen. Nu visar det sig att vi bor i själva kärnan av den 'Djupa staten'. I Sverige finner vi de stora telekomföretag som helt oblygt bedriver spionage genom informationsteknologi, med direkt insyn i många länders inre angelägenheter. Lägg därtill svenska energi- och teknologijättar som möjliggör den kraftfulla exporten och expansionen. Det är dessa krafter som bestämmer, ingen annan. Men storföretagen bidrar väl med skatteintäkter? Små företag betalar skatt, inte de stora!

Upp ur träsket?

Hur kommer vi till rätta med detta avgrundsdjupa moras? Nummer ett är att bli medvetna om situationen. Det kan vi endast bli om vi omprogrammerar oss, från grund! I stort sett allt vi lärt oss har varit lögn och förbannad dikt. Det har börjat redan på dagis och fortsatt upp till högre nivåer av 'utbildning'. Men det har inte varit utbildning, det har varit propaganda, ett inflytande som Tv, tidningar och radio har fortsatt. Det är inte roligt att konstatera fakta, men vi har varit hjärntvättade. Nu är det dags att vi gör oss fria!

Varför inte starta ditt uppvaknande; börja här!

Fördjupning: Spionfabriken Sverige - Föreläsning av Carl Norberg.