"Himlen är oskyldigt blå", sjunger Ted Gärdestad i en av sina senare visor. Det förefaller dock som om himlen vare sig är blå eller oskyldig nuförtiden. En och annan iakttagare har börjat lägga märke till vissa egendomliga fenomen. "Konstigt", säger någon; "solen på sommaren är brännhet, man blir svedd men solbrännan har en underlig orange ton. Samtidigt kan det vara svinkallt i skuggan, så fort solen inte ligger direkt på kroppen. En annan betraktare konstaterar att vissa solnedgångar uppvisar enormt starka färger i rosa och lila, färger som aldrig observerats tidigare. Mycket observanta personer har sett att solskivan, då den lyser genom molnen varierar i storlek: Högt liggande moln, liten solskiva, lågt liggande moln; stor solskiva!? Vissa dagar är flygaktiviteten ovanligt intensiv; stråk av vitgrå, kvarliggande rök sprejas ut på himlen, ofta i solens närhet. Efteråt är luften påverkad, det kan bli påtagligt ansträngande att andas och förnimmelsen (smaken) är av metall; "brända elektroniska kretsar". Ibland ses en korona runt solen, likt en enorm ringformation. I ringens båda ändar ses ibland "bisolar", ett slags ljusfenomen. Månen utstrålar ett starkt ljus, alltför vitt i färgen. Somliga har även sett månen "dubbel", en mindre röd måne i bakgrunden. 


Vad är det då som pågår? "Ingenting alls", säger nyhetsmedia; "det vi ser är normala avvikelser och väderfluktuationer". Dessvärre är inte allt normalt, vi presenteras endast en bild av normalitet. Sanningen är snarare att vi lever i en illusionsbubbla, en konstruerad värld skapad av rätt så avancerad teknologi. Det kan låta rejält skruvat, men det är en artificiell sol som lyser på himlen, en mekanisk sol utplacerad i omloppsbana runt jorden. Utplacerade satelliter fångar upp solens ljus, riktar ljuset mot omvandlare som i sin tur matar in laserljus till solsimulatorn. Simulatorn är någon typ av gasurladdningslampa som skickar ljuset till en spegelreflexlins. Bakom denna fångar andra linser och prismor upp ljuset, innan det sänds mot jorden i form av konstgjort solljus. Även månen är manipulerad, dvs vi ser inte den verkliga månskivan. Exakt hur den konstgjorda månen är konstruerad är ännu oklart men det kan handla om en slags "skärm", även den utplacerad i omloppsbana runt jorden. På skärmen projiceras antagligen en detaljerad bild av månen, iklusive dess aktuella fas. Alternativt ser vi en tunn datorskärm på himlen som digitalt skapar en bild av månen. Vän av ordning frågar sig då: Varför skulle någon ens tänka på att genomföra en så dyr och teknologisk mardröm?
 

Makthavarna gillar konformism, normalitet, status quo! Saker och ting är i förändring i vår kosmiska närhet. Ett mindre oberoende solsystem, känt av våra förfäder, är på väg rakt igenom vårt eget solsystem. Detta nygamla solsystem består av en kompakt men mindre sol, sju planeter samt ett följe av kometer, asteroider, rymdgrus och stoft. Passagen får vittgående konsekvenser men makthavarna har beslutat att så länge som möjligt hålla nyheten dold för jordens invånare. Detta är inget lätt företag, det innebär omfattande sprejning av atmosfären med 'chemtrails', utplacerande av döljande linssystem i rymden och långtgående manipulering av information från rymdteleskop, jordbundna teleskop och webbkameror. Makteliten gör (på sätt och vis) ett otroligt jobb med detta företag. Problemet är att de medvetet ljuger för oss och undanhåller sanningen. Vi har rätt att få veta vad som sker men locket ligger på. Läckage i form av "visselblåsare" förekommer, men de får betala ett högt pris, inte sällan med livet. Ett antal astronomer har redan "försvunnit" sedan 1984, då upptäckten av "Planet X" offentliggjordes, för att strax efter dras tillbaka. Är då kulissen helt vattentät eller lyckas någon information ta sig igenom? Det beror lite på vår egen perception och världsbild!


Var befinner vi oss i denna passage av solen Nemesis med planeter? Oerhört svårt att säga men Nemesis planeter har redan börjat "ockultera", passera mellan vår sol och jorden. Därav "nyttan" med solsimulatorn, som då effektivt kan dölja himlafenomenet. Det finns andra användningsområden med en konstgjord sol och måne. Vår egen sol är starkt påverkad av Nemesis omgivande stoft av järnoxid; solen lyser inte längre lika intensivt, dess sanna ljus är numera rödaktigt. Därav nödvändigheten av en falsk måne, den riktiga månen har nämligen en rödaktig ton, då den reflekterar solens ljus. Nemesis planeter kan ses ibland för blotta ögat, men oftast som transparenta "reflektioner" i atmosfären. Planeternas avstånd och faktiska storlek är därför svår att bedöma. Därtill kommer makthavarnas linser och filter ute i rymden som hindrar eller förvränger bilderna. Kanske projiceras också bilder av föremål som de faktiskt VILL att vi ska se, det är extremt svårt att hitta pålitliga fakta i dagsläget. Dugliga forskare, ur folkdjupet, har trots allt kunnat få fram viss information. Bland annat tycks ett moln av asteroider och mindre planeter omge systemet Nemesis. Detta moln drar sig närmare, av allt att döma, det innebär sannolikt att viss "turbulens" är att vänta.