Informationen är mycket knapphändig, men det externa solsystem som är på väg att interagera med vårt eget drar sig närmare. Nibiru är namnet på solen i det inkommande systemet. Namnen på de sju planeterna som följer i dess spår är inte kända, möjligen med undantag av planeten "Anu", en planet som sägs bebos av våra anfäder. Emedan flera av planeterna har månar så är det en större skara som närmar sig därute. Från Bibeln känner vi ledaren av denna kosmiska entourage; den oövervinnelige Härskarornas Herre! Men inte mycket skvallrar om ankomsten, annat än en rad naturkatastrofer som just nu plågar världen; orkaner, skyfall, översvämningar, jordskred, värmeböljor, vulkaner och jordbävningar, detta i en skala som vida överskrider vad som kan anses normalt. Det finns oberoende observatörer som kontinuerligt följer utvecklingen därute i rymden. Dessvärre är de mycket få, de kan i princip räknas på ena handens fingrar, åtminstone de som bedriver en seriös och kvalitativ forskning. Ständigt får de utstå nedlåtande kommentarer och regelrätta trakasserier. De som ifrågasätter den officiella bilden är "konspirationsteoretiker".

Vad gör då de som egentligen är utsedda att varna oss för kosmiska hotbilder? De jobbar hårt, men uteslutande med att dölja, förvränga och förlöjliga information som trots allt letar sig ut. Häri ligger den verkliga konspirationen, det är inte meningen att folket ska få veta sanningen. Vad är då incitamentet till att hålla människor i okunskap? Min gissning är att det handlar om en groende fascism i samhällets högre skikt, en uppfattning att "fint folk" är mer värda och mer samhällsnyttiga är vanliga knegare. De verkar mena att för "människosläktets bästa" så är det bättre att satsa på utbildade och uppsatta personer. "Låt vattenmassorna spola bort patrasket, de är ändå av föga värde." Men emedan eliten likväl plågas av "en smula dåligt samvete" så lämnar man subtila ledtrådar i litteratur, i serier, i filmer och i nyhetsreportage. "De intelligenta kommer att förstå och sätta sig i säkerhet", tycks man mena. Ett otroligt cyniskt resonemang. Skulle alltså en person som flyr sina uppdrag och lämnar alla bakom sig vara mer värd än en person som, i fullt medvetande om faran, ansvarsfullt fullgör sina uppgifter? Detta gör mig lätt illamående. 

Bilden ovan är från en webbkamera i augusti 2016, mig veteligen en av de första bilder som visar nibirusystemet synligt vid horisonten. Den gula himlakroppen med följeslagare är inte vår egen sol. Solnedgången kan istället anas till höger i bilden. Jämför med vinjettbilden i blogginläggets sidhuvud. Denna är tagen i september 2018 och visar återigen en solliknande kropp med följeslagare. Dock är inte heller detta vår sol, bilden är på kvällen i riktning nordost. Upplösningen är dålig men en del planeter går att urskilja. Här har tekniken emellertid gjort "framsteg" för inte bara förekommer artificiella moln som döljer utsikten, webbkamerorna är nu dessutom utrustade med "algoritmer" som förvränger formen på runda objekt samt gör texturen molnliknande.

Ett veritabelt mastodontprojekt har sjösatts för att hålla det ankommande systemet dolt för våra ögon. Omfattningen trotsar allt förnuft. Där ingår en solsimulator, en månsimulator, konstgjorda och troligen riktningsstyrda moln, ickebemannade besprutningsplan med chemtrails, rymdbaserade siktfilter och holografiska projektioner. Detta är sciense fiction på mycket hög nivå, fastän alldeles på riktigt. Förstå vad det här måste ha kostat, inte konstigt kanske att människor i många länder går på knäna i misär och fattigdom. Det går att konstatera att avståndet till systemet är betydligt kortare än för ett par år sedan. Men att försöka beräkna en kritisk tidpunkt för mötet av dessa solsystem är oerhört vanskligt. Lika svårt är det att förutsäga detaljer i händelseutvecklingen när saker och ting börjar "hetta till". Personligen förväntar jag mig dock en chockfront som drar fram genom solsystemet och orsakar en global jordbävning. Historiska skildringar visar att det har hänt förut, indikerande periodiska intervaller av förstörelse och nydaning. "Deus Sol Invictus" har återkommit, en tid av förnyelse står för dörren.