Hur kommer det sig att mänskligheten aldrig får en bättre tillvaro, trots alla goda intensioner? Man kan möjligen hävda att vi får det bättre materiellt men definitivt inte socialt och kulturellt. Människor blir allt mer isolerade i mycket slutna kretsar men framför allt i sig själva. Man kanske kan hävda att politiken och "demokratin" borde vara fullgoda redskap att använda till öppna, varma och mänskliga samhällen. Detta sker dock inte; åren går, politiska partier avlöser varandra men människors frihet och rättigheter blir allt mer inskränkta. Är inte politiken blott är en unken rest från ett kapitalstyrt industrisamhälle? Folket har övertagit den rösträtt som industrimagnaterna använde enbart för att välja sina styrelsemedlemmar. Men politiken kan inte och har aldrig kunnat efterleva folkets vilja. Av någon anledning får folket alltid stå tillbaka för obskyra framtidsvisioner som anses främja kapitaltillväxten, aldrig människors hopp om en bättre livsmiljö. Hur fungerar och hur tänker de "människor" som outtröttligt idkar krypskytte på kulturen och som ständigt låter grävskopor skövla vackra, samhällsnyttiga instutitioner, mötesplatser och bostäder?

Det kan vara svårt att förstå och ta till sig men det är en osynlig destruktiv kraft som verkar bakom nitiska socialarbetare, politiker, företagschefer, bank- och försäkringsdirektörer, militärstrateger, personer inom säkerhetstjänsten, uppsatta FN-tjänstemän, lobbyister, representanter för kriminella familjedynastier samt även utomjordiska aktörer. De som agerar inom dessa grupper är per definition inte längre människor. De må ha mänskliga kroppar men de handlar inte längre i vanligt folks intressen. Om de fortfarande vore människor skulle de ha ett empatiskt förhållande till sina beslut, de skulle lyssna på folk, sätta sig in i deras situation och fatta beslut som så lite som möjligt inskränkte på människors fri- och rättigheter. Istället gör de tvärtom. Visserligen använder de fin och noga avvägd terminologi såsom "miljöhänsyn", "kulturarv", "anpassning till funktionshinder" och så vidare, men när tillstånden till förändringen i fråga väl har erhållits så träder en helt annan agenda i kraft. Då börjar demoleringen, nedbrytningen, skändningen och förvandskningen. Likt en plog som röjer undan snöbråte; stöter den på hinder så backar den endast en bit och plöjer fram igen. Attackerar, backar, attackerar igen till hindret är nermejat, utplånat och snart bortblömt.

Vari består då den osynliga destruktiva kraften? Jag förstår att detta kan låta udda och svårsmält men följ med mig i resonemanget: Det finns intelligenta väsen som inte ryms inom de bekanta klasserna växter, djur och människor. Mellan växter och djur existerar nämligen en grupp formlösa varelser; amorfa väsenden. Inom denna grupp finns väsen av elektrisk natur, vilka historien har benämnt som "demoner", "djinn" eller "djävulens änglar". Dessa må vara osynliga för oss men deras inflytande är desto mer uttalat. De kan styra och påverka människors tankar och känslor samt i viss mån även styra materien. Om de vinner inträde i en människas sinne spiller de ingen tid att utnyttja sin "värd" i egna syften. Vad är då deras syfte? Dels lever de på människors överskott av känsloenergi, som de suger i sig som näring. Dels strävar de efter att mer permanent komma över en kroppsgestalt. Detta kan de inte uppnå direkt, således försöker de besätta människor och få dem att utveckla allt mer förfinad elektronisk teknik. Med hjälp av integrerad artificiell intelligens (implantat) kan de nå fram till förverkligandet av hybrider; hälften människa, hälften maskin.

Jag förstår upplägget som demonerna har. De vill undergräva all naturlig kultur, samvaro, glädje och kreativitet som är så fundamental i människans natur. Genom att göra tillvaron så grå, besvärlig, arbetsam och outhärdlig som möjligt så uppmuntrar de människor att allt mer fly in i den digitala verkligheten. Där, i cyberrymden, är allt vackert, lätt och enkelt; där kan människan uppnå allt det hon aldrig erhöll i den verkliga världen. Därmed är steget kort till att mer och mer integrera datorerna i den mänskliga organismen, det finns många fördelar på kort sikt. Redan idag är människor helt uppslukade av sina mobiler, de lever med dem, sover med dem och kommunicerar med dem. Men vad händer när gränsen har överskridits, när de integrerade kretsarna inte längre är passiva hjälpmedel utan aktiva impulsgivare, som i praktiken styr vad människan skall tänka, tycka och göra? Om ni tror att ni är immuna mot dessa krafter, tänk efter en gång till. Inflytandet från demonernas agenda är ingen sentida aktivitet, manipulationen har pågått i tusentals år. Demonerna har inte bråttom, de känner målet och arbetar kontinuerligt mot detta. Tiden, är av underordnad betydelse.