Coronavirusets verkningar har börjat göra sig gällande i samhället. Det är ju ett mycket allvarligt hot, eller hur? Sjukdomen sägs ju vara dödlig, samtidigt som symtomen är milda och ibland knappt märkbara! Barn lär inte vara mottagliga för sjukdomen, samtidigt överväger man att stänga skolor. Eh, vänta lite nu! Är detta en livsfarlig sjukdom eller inte? Om symtomen är i storleksordningen av en ordinär influensa, varför ens gå ut med varningar, restriktioner och rekommendationer om att stanna hemma? Brukar inte folk bli hemma när de har feber, hosta och snuva? Givetvis är de det, så varför skjuta hela ekonomin i sank på farhågor?

Givetvis är det någon annan faktor som är verksam här. Sen när har myndigheterna varit överdrivet rädda om vår hälsa? Men om det inte handlar om pandemier, vad är det då som sker? Sannolikt är det vi ser en listig form av utegångsförbud. Hade man meddelat rakt på sak att människor inte tillåts gå ut och att man måste överge sina surt förvärvade affärer och företag, då hade revolt och uppror varit ett faktum. Men med en potentiellt dödlig smitta, vem kan då motsätta sig 'försiktighetsåtgärder' från statens sida? Så makteliten är uppenbarligen smarta. De håller folk passiva och i hemmet enbart med vapnet 'rädsla'. Men varför då?

Jag ser två möjliga scenarier här men möjligen är dessa båda delar av ett parallellt skeende. Globalisterna har ofta gett uttyck för att vilja reducera befolkningsmängden. De är inte bekväma med okontollerbara hopar av folk som, potentiellt, kan störta dem från makten. Alltså bör en reducering ske och farliga vaccinationer har varit ett försök i den vägen, med Bill Gates som dödsadvokat. Men människor har sakta men säkert låtit dra öronen åt sig, speciellt efter skandalen med vaccinet mot Svininfluensan. Virus är besvärliga och jobbiga men egentligen inte särskilt dödliga, de är inte så 'effektiva' med andra ord. Det finns dock 'omvägar' att gå.

Det råkar förhålla sig så att sjukdomen 'Mjältbrand' (Anthrax) har ungefär samma symtom som en influensa. Häri ligger en mycket stor risk. Globaliserna kan möjligen ha kokat ihop planen att först gå ut med risken för en viruspandemi. Först därefter börjar man introducera mjältbrandsbakterier så smått, vilka har en mycket stor dödlighet om de inte behandlas. Dessa bakterier smittar i regel inte mellan människor, annat än genom öppna sår. Smittan kan dock effektivt spridas med s.k. 'sporer'. Om vi andas in detta, och samtidigt tror att vi är smittade av ett virus, då kan dödligheten gå upp katastrofalt. Se således upp för detta lömska scenario!

Det andra scenariot handlar om kosmiska skeenden utanför jordklotet. Starka misstankar finns om att något genomgripande är på gång i vår kosmiska närhet. Solens tvilling, Nibiru, sägs vara på ingående. Det är en liten men mycket tung stjärna som drar med sig en oerhörd massa himlakroppar i sitt släptåg. Stjärnan har stark gravitation vars inflytande skapar en 'bogvåg' i stjärnans närhet. Det är denna vågfront som nu kan vara på väg mot oss. Dess förbifart kommer att alstra en global jordbävning, varefter en tsunami kan inverka på kuster och hamnstäder. Samtidigt kan meteoriter slå ned sporadiskt och vulkaner kan få större utbrott.

Den aktuella förekomsten av ett, näranog globalt, utegångsförbud kan vara en indikator på att tiden är nära. Det behöver inte vara så men händelsen är en stark varning om att snarast se om sitt hus och göra upp en plan för krisartade scenarier. Än så länge ser vi relativt milda åtgärder från myndigheternas sida men risken finns att restriktionerna accelererar. Snart nog kan vi få se militärpoliser ute på gatorna men kanske klädda i gula reflexrockar för att inte väcka så mycket uppseende. En god idé kan vara att hålla sig borta från kuster och kuststäder den närmaste tiden. Och vid en jordbävning; spring uppåt bergen, inte åt det andra hållet!