Om

Anspråkslösa betraktelser av dåtiden, samtiden och framtiden. Den som kan tyda tecknen i skyn sveps inte så lätt iväg, när den annalkande stormens första kastvindar drar fram och sliter tag i en.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Reklam och propaganda

Är reklam i olika media ett nödvändigt ont eller dras vi med detta gissel bara av gammal vana? Själva orsaken till reklamens existens sägs ju vara att den betalar kanalen i sig och programmen som sänds där. Är det verkligen en korrekt beskrivning av det som händer? Och är det endast dessa två världar vi har att välja emellan; reklamens sönderhackande och indoktrinerande budskap, eller stadstelevisionens propaganda och aggressiva hot om betalning av licensavgifter. Vid årsskiftet kunde vi dock säga "tack" och adjö till Tv-licensen, som verkligen mot slutet visade upp sitt allra fulaste anlete. Tv-licensen var likt en gammal maffiaorganisation med 'torpeder', som sändes ut för att trakassera och sätta dit människor som inte betalade sin avgift. Nu betalar vi istället för "rätten att titta på Tv" genom skatteintäkter, dvs vi betalar skatt oavsett om vi har någon Tv-mottagare eller inte. Det förutsätts att vi vill titta på Tv, men många har inte det intresset, de har annat för sig. Dessvärre förmedlar Tv propaganda, oavsett kanal. Skall vi verkligen behöva betala för att bli bearbetade med färdigställda storebrorsideal?

Vad gäller reklamen så var det tidigare endast korta avbrott, som man möjligen kunde så ut med. Nu har reklamen tagit över dirigentpinnen och är tongivande för programmet i övrigt. Det har i princip blivit "reklam-Tv med avbrott för programinslag". Dessutom har s.k. "påannonser" blivit vardagsmat, vilket inte är något annat än REKLAM för kommande program och inslag. Dessa påannonser pushar för godbitar som kommer senare i sändningen, senare på dagen eller senare i veckan. Tittarna binds upp i väntan på något gott som skall komma. Men detta kommer inte i första taget, det bara låter så. Under tiden matas tittarna med andra intryck, som de snart är helt inne i. Den ursprungliga lockelsen, om något vad-det-nu-var, kommer man inte ens ihåg längre. Hypnoseffekten är fulländad och tittarna är nu helt i händerna på programmakarna. Det finns självklart en mängd 'tricks' för att styra tittarna i olika riktningar och dessa används givetvis till fullo. Varför inte? Om det finns möjligheter att styra trender, köpkraft eller OPINIONER så gör man förstås det. Trodde ni för ett ögonblick att Tv alltid ser till 'vårt bästa'.

Även Tv-nyheter är numera jämställt med reklam. Vad betyder det? Nyheterna är ingalunda ett 'objektivt urval av aktuella händelser', som det kanske var en gång. Idag är nyheter handelsvaror, som allting annat. Inslag säljs av olika nyhetsbolag, någon gång av frilansande journalister. Inslag visas inte av nödvändighet efter nyhetsvärdet utan snarare av inköpspriset, eller, av propagandavärdet. Som ni säkert har märkt så visas "nyhetsinslag" ofta flera dagar i rad. Skälet är antingen att nyheter numera kostar pengar, eller att 'vissa aktörer' desperat vill nå ut med specifika budskap. Rent generellt kan man säga att nyhetsförmedlingen är undermålig, obefintlig eller direkt vilseledande. Vi har blivit "sittande ankor", vi har inte en susning om vad som faktiskt äger rum där ute. Det vi har är en manipulerad bild av vad som händer. Vi lever i en skuggverklighet. Det finns desssutom goda grunder att misstänka Tv-bolag om att sända med fördröjning. Bolagen är livrädda att någon under direktsändning skall träda fram och tala om sanningen för folket. Därför existerar tveklöst en "panikknapp", som producenter kan använda.

Det talas en del om s.k. "Fake News" i media. Begreppet används numera som ett slagträ åt alla håll, av samtliga parter. Den vanligaste tolkningen av Fake News är väl att det är nyheter som inte bygger på objektivitet och fakta, utan som partiskt styr informationen i en viss riktning. Men låt mig säga så här; det har aldrig funnits något Fake News, endast 'nyheter', utan någon värdering åt något speciellt håll. Varför? Därför att det finns inga objektiva och säkra fakta, inga säkra källhänvisningar eller beprövade vetenskaper! SVT vill dock gärna göra gällande att de är sakliga, kritiska, vetenskapliga och opartiska. Detta är ju förstås rena skämtet; SVT liknar mera ett gammalt opinionsdepartement i det forna DDR. Men ingen myndighet kan med någon som helst legitimitet agera rättesnöre för vad som kan anses sant och otvetydigt. Det är den enskilde själv som måste avgöra detta, ingen utomstående part. Även det skamfilade begreppet 'Konspirationsteorier' måste således betraktas som nyheter. Vi översköljs med info från alla håll, bra och mindre bra. Kloka personer studerar frågeställningar ur många olika infallsvinklar.


Solens blygsamma fas

  

Det är ett märkligt faktum, men mänskligheten tycks arbeta sig utifrån och inåt, med solsystemet som referenspunkt. Enligt sägnen levde människor på en planet (Maldek) som skall ha befunnit sig mellan Mars och Jupiter. Idag är platsen kringströdd av asteroider, därav benämningen "Asteroidbältet". En himlakropp som anlände utifrån kolliderade rakt in i Maldek och krossade den nästan fullständigt. Miniplaneten Ceres kan möjligen vara en måne som medföljde himlakroppen, för denna planet befinner sig fortfarande i området av Asteroidbältet. Men uppenbarligen var människorna på Maldek förberedda på trubbel, för de lyckades ta sig till planeten Mars, som blev deras nya hem. Vid den tiden var Mars en vattenplanet (en träskplanet) men fullt beboelig. De som levde där var annorlunda än folket från Maldek men de fick lov att leva sida vid sida. Sannolikt skedde det inte utan meningsskiljaktigheter, Mars har trots allt blivit känd som krigets planet, givetvis inte utan orsaker. Men bekymren på Mars har inte mer än börjat, mer elände skall följa.

Tidsåldrar senare anländer åter yttre faktorer i form av inkommande himlakroppar. Planeten Venus föds ur Jupiters planetkropp och rasar omkring i form av en komet i en helt irreguljär bana. Vid ett tillfälle drar Venus förbi och nästan snuddar vid Mars yta. Mars atmosfär och troligen delar av dess vattenmassor slits loss och dras över till Venus. En elektrisk urladdning sliter upp ett långt ärr på Marsytan, som är kvar än i dag. Samma scenario utspelas än en gång och befolkningen på Mars tvingas fly brådstörtat och bege sig till Jorden. Teknologin är sedan tidigare på hög nivå och det finns farkoster kapabla till interplanetär (interstellär) rymdfart. De flyende beger sig troligen till kontinenten Antarktis, som vid den här tiden är belägen närmare Jordens ekvator. Här grundas det nya Atlantis, då det gamla Atlantis på Mars hade gått förlorat. Men efter ett polskifte täcks Antarktis av is. Folket tvingas återigen fly, nu troligen till Egyptens land. Planeten/kometen Venus stabiliseras så småningom till den bana den har än i dag.

Skulle bekymren vara slut nu? Tyvärr inte. Efter ny kosmisk turbulens ser sig delar av Egyptens befolkning nödda att fly till ön Kreta i Medelhavet. Där utvecklar de en avancerad civilisation och får leva en tid men Karmas lagar tycks obevekliga. Nya kataklysmer väntar. Vulkanen på Thera (Santorini) exploderar i ett synnerligen våldsamt utbrott. Tsunamis ödelägger land och rike, vattenytan kan under samma tidsperiod ha stigit med hela 30 meter. Ett asklager täcker länderna kring Medelhavet. Befolkningen får åter fly för att överleva, övervägande till länder i norr och öst. Ungefär här befinner vi oss än i dag men nya omvälvningar kan dessvärre förväntas. Jorden befinner sig i ett utsatt och stressat läge. Vi upplever klimatförändringar, stormar, översvämningar, jordbävningar och vulkanutbrott. Ännu finns det tid kvar att leva på Jorden men vart tar vi vägen sedan, när livsbetingelserna inte längre finns? Kommer resan återigen gå inåt, den här gången till planeten Venus? Finns det förutsättningar att leva på denna karga och utsatta plats?

Idag svarar vetenskapen självklart nej på den frågan, men något tycks ha förändrats. Solen har gått in i en mer blygsam fas, även om den uppsända solsimulatorn får oss att tro annorlunda. Vår RIKTIGA sol är inte alls så kraftfull längre och därmed kan betingelserna för liv ha ändrats på Venus. Kanske är solen nu "kalibrerad" till att skapa ett perfekt klimat på Venus, resulterande i en rik växtfauna om ett antal hundra år. Tanken är inte så främmande som den förefaller vid första anblicken. Även solen är ett levande, medvetet väsen. Dess utveckling har gått från frenetiska, kaotiska och okontrollerade faser till alltmer nyanserade och stillsamma uttryck. En gudomlig plan, kanske med utomjordisk hjälp, har länge verkat i bakgrunden. Mänskligheten har följt med, från planet till planet. Kanske är det snart tid för ett nytt paradigmskifte. Jordens historia börjar gå mot sin fulländning men ett nytt kapitel tar vid. Venus tidsera randas, Vattumannens tidsålder, en epok av fred och skönhet. Kanske är det den som ska kallas: "Fulländad konst och kultur".

Birkas okände kung

 

När vi talar om Birkas tidiga historia så är det den s.k. Vendeltiden det handlar om, en period från ungefär år 550 till 800. Kungar förekommer under hela den här tiden men det är makthavare knutna till mycket lokala regioner, några länder som vi känner dem existerar ännu inte. Området som händelserna utspelar sig i är omfattande, i stort sett hela östersjöområdet inklusive nuvarande England, Norge, norra Tyskland och Ryssland. Befolkningen är sparsam på de olika platserna och knutna till specifika byar och mötesplatser. Kommunikationen är emellertid god på grund av användandet av snabba "långbåtar", vikingaskepp. Man känner till varandra väl och inte sällan finns ett direkt släktskap. Detta hindrar inte att klanerna ofta drabbar samman i blodiga slag, faktiskt hör krigföringen till en mer frekvent aktivitet än handel; plundra, härja och hämnas oförätter är det som gäller.

Jag väljer att gå in i handlingen vid en betydelsefull händelse i norden; Slaget vid Bråvalla som troligen ägde rum i östra Götaland, söder om Kolmården. Källhänvisningen anses svag, närmast sagobetonad. Flera medeltida skrifter nämner dock förloppet men arkeologiska fynd saknas ännu, året är omkring 750 e.Kr. Svearnas och Västgötarnas kung Sigurd Ring står mot Danernas Harald Hildetand, understödd av Norrmän, Vender och Östgötar. Sigurd Ring vinner slaget och lägger därmed under sig även Danmark. Sigurds son, Ragnar Lodbrok Sigurdsson efterträder honom som nordisk regent. Ragnar tar Aslög Sigurdsdotter till maka, hon kallas även "Kraka". Med Ragnar får Aslög fem söner; Ivar Benlös, Sigurd Ormiöga, Björn Järnsida, Vitsärk och Ragnvald.

Ragnar Lodbrok i Danmark är avundsjuk och fruktar sina söners maktambitioner. Han sätter därför in en lydkonung över Sveariket vid namn Östen (Eysteinn) Beli, för att hålla läget under kontroll. Östen, även kallad Östen Illråde, vill knyta Ragnar närmare till sig och föreslår ett giftemål mellan Ragnar och sin dotter Ingeborg. Ragnars maka Aslög är emellertid synsk (eller välunderättad) och får reda på planerna. Ragnar, som vid den här tiden har sönerna Eric och Agnar med sin andra fru, Tora, bryter kontakten med Östen. Detta ser Eric och Agnar som ett tillfälle att plundra Sveariket. Men Östen bjuder hårt motstånd, Agnar faller i slaget och Eric, tagen tillfånga, väljer att självmant ända sitt liv. Aslög, som stått nära sina fostersöner, bjuder till hämnd och inkallar sina egna söner. Aslög anfaller till lands, sönerna sjövägen med långskepp. Östen Beli bjuder åter motstånd men faller vid Ulleråker, söder om gamla Uppsala.

Mot ålderns höst beslutar Ragnar Lodbrok att söka ära genom att anfalla England. Men Ragnar har för få mannar med sig och Anglernas kung Ella är på sin vakt. Ragnar besegras och dödas genom att slängas i en ormgrop. Ragnars söner kan förstås inte tåla detta och drar till strid. Kung Ella besegras och får utstå en fruktansvärd död. Nu delar Ragnars söner upp Norden mellan sig. Ivar Benlös blir kung av York i England, Sigurd Ormiöga blir kung av Danmark, inklusive Norge, Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän. Björn Järnsida blir kung över Sveariket och Vitsärk lägger "Gårdarike" under sig, en provins i Ryssland. Brodern Ragnvald berättas bli kung av Skottland.

Björn Ragnarsson Järnsida väljer att inte bosätta sig i gamla Uppsala. Istället startar han en ny dynasti och slår sig ner på Munsö i Mälaren, med följer hans mor Aslög. Sannolikt existerar redan Birka (Birki-Eyja) såsom en rast- eller handelsplats alldeles i närheten. Men det är under Björn Järnsida som platsen utvecklas till en modern befäst handels- och hantverksstad. En pallisad uppreses, staden får en befästning och troligen ett permanent garde (militärer) till skydd. Björn får sönerna Refil och Erik Björnsson. Enligt 'Herevar saga' är det Erik Björnsson som efterträder Björn Järnsida som kung över Sveariket. Björn Järnsida sägs ligga begravd i 'Björnshögen' på Munsö.

Björn Ragnarsson Järnsidas ära behöver upprättas. Innan han blir kung av Svearike har han stridit nere i Europa och vunnit stor ryktbarhet. Epitetet "järnsida", eng. "ironside" anspelar på hans osårbarhet i strid. Alternativt kan det röra sig om en skada han ådrog sig som krävde ett permanent höftskydd av metall. Men varför är då historikerna så ovilliga att nämna Björn Järnsida i samband med Birka, när beläggen trots allt är så starka? Troligen rör det sig om missriktad svensk stolthet; en svensk sveakung får inte härstamma från Danmark! Bästa historiekännare; makten har skiftat mellan Danmark och Sverige i hundratals år, det förtar inte på något sätt Sveriges storhet eller ära. Sveariket och i förlängningen Sverige har grundats av en son till en mycket känd och namnkunnig kungaätt, det kan ju inte vara så illa.

Äldre inlägg

Nyare inlägg