Om

Anspråkslösa betraktelser av dåtiden, samtiden och framtiden. Den som kan tyda tecknen i skyn sveps inte så lätt iväg, när den annalkande stormens första kastvindar drar fram och sliter tag i en.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Gåtan Maria Magdalena

Mycket lite är känt om den bibliska Maria Magdalena, det är som om någon mycket medvetet har utplånat bevis om denna mytomspunna person. För känd var hon, långt mer än vad vi kan ana idag. Maria Magdalena var inte en enkel prostituerad (som Bibeln låter påskina), detta är endast simpelt förtal. I själva verket var hon av kunglig börd och innehavare (åtminstone senare i livet) av kollosala rikedomar. Nyare forskning, främst av Ralph Ellis, visar att hon föds ca. år 23 med namnet Miriamme eller Miriam. Modern var den persiska drottningen Julia Ourania, även känd som drottning Helena och Jungfru Maria. Detta är något spektakulärt, för Jungfru Maria är som bekant även modern till Jesus, vars persiska titel är Izas Monobazus VI. Jesus kommer alltså att gifta sig med sin syster men det visar sig vara helt i sin ordning. Orsaken är att familjen har nära band med det egyptiska kungahuset, där man av tradition (och av plikt) gifter sig inom familjen. Fadern till Maria Magdalena sägs vara kung Ptolemeus av Mauretanien. Vi får här en hint om att Maria Magdalena kan ha varit något mörkhyad (om det nu spelar någon roll).

Innan Maria Magdalena träffar Jesus är hon översteprästinna (Vestaljungfru) i ett tempel, övervakandes den heliga elden, en eld som aldrig slocknade. Detta är ett heligt kall som hon tagit på sig, det varar i 40 år. Det är först därefter hon kan bli officiell fru till Jesus. Men officiell är nog ett för starkt ord, läser man lite mellan raderna inser man att hemlighetsmakeriet hela tiden varit rätt stort. Maria är förmögen, hon äger inte mindre än två slott; slottet Magdala och slottet Betania. Men Magdala tycks även vara förknippat med ett torn, för Maria kallas ibland "Maria av tornet". Händelseutvecklingen skjuter fart, inte år 33, som vi fått lära oss. Det är istället vid kulmen av den Judiska revolten år 68-70, som saker och ting börjar hetta till. Strax dessförinnan har Maria Magdalena smörjt (krönt) Jesus till Kung, därav berättelsen om den dyra Nardusbalsamen, som var en mycket eftertraktad olja. Hon gör också Jesus till överstepräst av Jerusalem, men eftersom Jesus tillhörde "fel hus" enligt den judiska traditionen så var hon tvungen att muta prästerskapet med den runda summan av 70 kg silver!

Personligen tror jag att kriget mot Romarna var onödigt. Jesus sökte kungatiteln över dåtida Judea och Syrien men endast i syfte att i fred och frihet utöva Nasareiska sedvänjor (om astrologi). De paranoida romarna såg dock uppstickarna som ett aggressivt hot och svarade med en massiv krigsinsats. I början har Jesus och hans anhängare framgångar. Men romarna ignorerar alla fredsbud och framhärdar i attackerna. Vespasianus envetna aggression ger slutligen resultat och Judarna förlorar kriget. Jesus korsfästs men överlever och förpassas till fort 'Diva Victrix' i Chester, England. Maria Magdalena tvingas fly med båt till Saintes-Maries-de-la-Mer i södra Frankrike. Färden går med ett antal kvinnor utan någon man som följeslagare, på den tiden rätt anmärkningsvärt. Exakt vart Maria tar vägen sedan är oklart men hon kan ha rest till Aix-en-Province. Mer tydliga spår leder till staden Orange, ovanför Avignon. Staden Orange anspelar på färgen gul, guld och solsymbolik, något som var förknippat med denna drottning. Maria Magdalena var intimt förbunden med planeten Venus och i förlängningen även med vår gula sol.

Jesus må ha blivit besegrad men Maria Magdalena tar upp den fallna fanan. Hon grundar en monarki i södra Frankrike som förespråkar "gnosticism"; fritänkande. I förlängningen följer reformationen, upplysningen och den industriella revolutionen. Kungahuset Orange (Ourania) grundas i Frankrike men ständiga strider pressar kungahuset till att bege sig norrut. Huset Orange omlokaliserar sig i Holland och prinsarna av Orange fortsätter ättens värv. En holländsk kung, William III, blir till slut kung över England och får utkämpa bittra strider mot Louis XIV av Frankrike. Senare kommer ett avgörande slag stå mot den katolske kung James II av England. Striden äger rum i the Boyne i Irland. Kriget handlar inte alls om olika länders angelägenheter utan är en ideologisk kamp mellan protestanter (nytänkare) och katoliker (bakåtsträvare). William III vinner detta avgörande slag och till följd av segern blir hela norra Europa protestantiskt. Katolikerna drar sig tillbaka till de södra delarna av Europa. Maria Magdalena har alltså, indirekt, spelat en avgörande roll för det västerländska tänkandet; demokrati och tankefrihet.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Reklam och propaganda

Är reklam i olika media ett nödvändigt ont eller dras vi med detta gissel bara av gammal vana? Själva orsaken till reklamens existens sägs ju vara att den betalar kanalen i sig och programmen som sänds där. Är det verkligen en korrekt beskrivning av det som händer? Och är det endast dessa två världar vi har att välja emellan; reklamens sönderhackande och indoktrinerande budskap, eller stadstelevisionens propaganda och aggressiva hot om betalning av licensavgifter. Vid årsskiftet kunde vi dock säga "tack" och adjö till Tv-licensen, som verkligen mot slutet visade upp sitt allra fulaste anlete. Tv-licensen var likt en gammal maffiaorganisation med 'torpeder', som sändes ut för att trakassera och sätta dit människor som inte betalade sin avgift. Nu betalar vi istället för "rätten att titta på Tv" genom skatteintäkter, dvs vi betalar skatt oavsett om vi har någon Tv-mottagare eller inte. Det förutsätts att vi vill titta på Tv, men många har inte det intresset, de har annat för sig. Dessvärre förmedlar Tv propaganda, oavsett kanal. Skall vi verkligen behöva betala för att bli bearbetade med färdigställda storebrorsideal?

Vad gäller reklamen så var det tidigare endast korta avbrott, som man möjligen kunde så ut med. Nu har reklamen tagit över dirigentpinnen och är tongivande för programmet i övrigt. Det har i princip blivit "reklam-Tv med avbrott för programinslag". Dessutom har s.k. "påannonser" blivit vardagsmat, vilket inte är något annat än REKLAM för kommande program och inslag. Dessa påannonser pushar för godbitar som kommer senare i sändningen, senare på dagen eller senare i veckan. Tittarna binds upp i väntan på något gott som skall komma. Men detta kommer inte i första taget, det bara låter så. Under tiden matas tittarna med andra intryck, som de snart är helt inne i. Den ursprungliga lockelsen, om något vad-det-nu-var, kommer man inte ens ihåg längre. Hypnoseffekten är fulländad och tittarna är nu helt i händerna på programmakarna. Det finns självklart en mängd 'tricks' för att styra tittarna i olika riktningar och dessa används givetvis till fullo. Varför inte? Om det finns möjligheter att styra trender, köpkraft eller OPINIONER så gör man förstås det. Trodde ni för ett ögonblick att Tv alltid ser till 'vårt bästa'.

Även Tv-nyheter är numera jämställt med reklam. Vad betyder det? Nyheterna är ingalunda ett 'objektivt urval av aktuella händelser', som det kanske var en gång. Idag är nyheter handelsvaror, som allting annat. Inslag säljs av olika nyhetsbolag, någon gång av frilansande journalister. Inslag visas inte av nödvändighet efter nyhetsvärdet utan snarare av inköpspriset, eller, av propagandavärdet. Som ni säkert har märkt så visas "nyhetsinslag" ofta flera dagar i rad. Skälet är antingen att nyheter numera kostar pengar, eller att 'vissa aktörer' desperat vill nå ut med specifika budskap. Rent generellt kan man säga att nyhetsförmedlingen är undermålig, obefintlig eller direkt vilseledande. Vi har blivit "sittande ankor", vi har inte en susning om vad som faktiskt äger rum där ute. Det vi har är en manipulerad bild av vad som händer. Vi lever i en skuggverklighet. Det finns desssutom goda grunder att misstänka Tv-bolag om att sända med fördröjning. Bolagen är livrädda att någon under direktsändning skall träda fram och tala om sanningen för folket. Därför existerar tveklöst en "panikknapp", som producenter kan använda.

Det talas en del om s.k. "Fake News" i media. Begreppet används numera som ett slagträ åt alla håll, av samtliga parter. Den vanligaste tolkningen av Fake News är väl att det är nyheter som inte bygger på objektivitet och fakta, utan som partiskt styr informationen i en viss riktning. Men låt mig säga så här; det har aldrig funnits något Fake News, endast 'nyheter', utan någon värdering åt något speciellt håll. Varför? Därför att det finns inga objektiva och säkra fakta, inga säkra källhänvisningar eller beprövade vetenskaper! SVT vill dock gärna göra gällande att de är sakliga, kritiska, vetenskapliga och opartiska. Detta är ju förstås rena skämtet; SVT liknar mera ett gammalt opinionsdepartement i det forna DDR. Men ingen myndighet kan med någon som helst legitimitet agera rättesnöre för vad som kan anses sant och otvetydigt. Det är den enskilde själv som måste avgöra detta, ingen utomstående part. Även det skamfilade begreppet 'Konspirationsteorier' måste således betraktas som nyheter. Vi översköljs med info från alla håll, bra och mindre bra. Kloka personer studerar frågeställningar ur många olika infallsvinklar.


Solens blygsamma fas

  

Det är ett märkligt faktum, men mänskligheten tycks arbeta sig utifrån och inåt, med solsystemet som referenspunkt. Enligt sägnen levde människor på en planet (Maldek) som skall ha befunnit sig mellan Mars och Jupiter. Idag är platsen kringströdd av asteroider, därav benämningen "Asteroidbältet". En himlakropp som anlände utifrån kolliderade rakt in i Maldek och krossade den nästan fullständigt. Miniplaneten Ceres kan möjligen vara en måne som medföljde himlakroppen, för denna planet befinner sig fortfarande i området av Asteroidbältet. Men uppenbarligen var människorna på Maldek förberedda på trubbel, för de lyckades ta sig till planeten Mars, som blev deras nya hem. Vid den tiden var Mars en vattenplanet (en träskplanet) men fullt beboelig. De som levde där var annorlunda än folket från Maldek men de fick lov att leva sida vid sida. Sannolikt skedde det inte utan meningsskiljaktigheter, Mars har trots allt blivit känd som krigets planet, givetvis inte utan orsaker. Men bekymren på Mars har inte mer än börjat, mer elände skall följa.

Tidsåldrar senare anländer åter yttre faktorer i form av inkommande himlakroppar. Planeten Venus föds ur Jupiters planetkropp och rasar omkring i form av en komet i en helt irreguljär bana. Vid ett tillfälle drar Venus förbi och nästan snuddar vid Mars yta. Mars atmosfär och troligen delar av dess vattenmassor slits loss och dras över till Venus. En elektrisk urladdning sliter upp ett långt ärr på Marsytan, som är kvar än i dag. Samma scenario utspelas än en gång och befolkningen på Mars tvingas fly brådstörtat och bege sig till Jorden. Teknologin är sedan tidigare på hög nivå och det finns farkoster kapabla till interplanetär (interstellär) rymdfart. De flyende beger sig troligen till kontinenten Antarktis, som vid den här tiden är belägen närmare Jordens ekvator. Här grundas det nya Atlantis, då det gamla Atlantis på Mars hade gått förlorat. Men efter ett polskifte täcks Antarktis av is. Folket tvingas återigen fly, nu troligen till Egyptens land. Planeten/kometen Venus stabiliseras så småningom till den bana den har än i dag.

Skulle bekymren vara slut nu? Tyvärr inte. Efter ny kosmisk turbulens ser sig delar av Egyptens befolkning nödda att fly till ön Kreta i Medelhavet. Där utvecklar de en avancerad civilisation och får leva en tid men Karmas lagar tycks obevekliga. Nya kataklysmer väntar. Vulkanen på Thera (Santorini) exploderar i ett synnerligen våldsamt utbrott. Tsunamis ödelägger land och rike, vattenytan kan under samma tidsperiod ha stigit med hela 30 meter. Ett asklager täcker länderna kring Medelhavet. Befolkningen får åter fly för att överleva, övervägande till länder i norr och öst. Ungefär här befinner vi oss än i dag men nya omvälvningar kan dessvärre förväntas. Jorden befinner sig i ett utsatt och stressat läge. Vi upplever klimatförändringar, stormar, översvämningar, jordbävningar och vulkanutbrott. Ännu finns det tid kvar att leva på Jorden men vart tar vi vägen sedan, när livsbetingelserna inte längre finns? Kommer resan återigen gå inåt, den här gången till planeten Venus? Finns det förutsättningar att leva på denna karga och utsatta plats?

Idag svarar vetenskapen självklart nej på den frågan, men något tycks ha förändrats. Solen har gått in i en mer blygsam fas, även om den uppsända solsimulatorn får oss att tro annorlunda. Vår RIKTIGA sol är inte alls så kraftfull längre och därmed kan betingelserna för liv ha ändrats på Venus. Kanske är solen nu "kalibrerad" till att skapa ett perfekt klimat på Venus, resulterande i en rik växtfauna om ett antal hundra år. Tanken är inte så främmande som den förefaller vid första anblicken. Även solen är ett levande, medvetet väsen. Dess utveckling har gått från frenetiska, kaotiska och okontrollerade faser till alltmer nyanserade och stillsamma uttryck. En gudomlig plan, kanske med utomjordisk hjälp, har länge verkat i bakgrunden. Mänskligheten har följt med, från planet till planet. Kanske är det snart tid för ett nytt paradigmskifte. Jordens historia börjar gå mot sin fulländning men ett nytt kapitel tar vid. Venus tidsera randas, Vattumannens tidsålder, en epok av fred och skönhet. Kanske är det den som ska kallas: "Fulländad konst och kultur".

Äldre inlägg

Nyare inlägg