Om

Anspråkslösa betraktelser av dåtiden, samtiden och framtiden. Den som kan tyda tecknen i skyn sveps inte så lätt iväg, när den annalkande stormens första kastvindar drar fram och sliter tag i en.

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Kulturpesten härjar

Hur kommer det sig att mänskligheten aldrig får en bättre tillvaro, trots alla goda intensioner? Man kan möjligen hävda att vi får det bättre materiellt men definitivt inte socialt och kulturellt. Människor blir allt mer isolerade i mycket slutna kretsar men framför allt i sig själva. Man kanske kan hävda att politiken och "demokratin" borde vara fullgoda redskap att använda till öppna, varma och mänskliga samhällen. Detta sker dock inte; åren går, politiska partier avlöser varandra men människors frihet och rättigheter blir allt mer inskränkta. Är inte politiken blott är en unken rest från ett kapitalstyrt industrisamhälle? Folket har övertagit den rösträtt som industrimagnaterna använde enbart för att välja sina styrelsemedlemmar. Men politiken kan inte och har aldrig kunnat efterleva folkets vilja. Av någon anledning får folket alltid stå tillbaka för obskyra framtidsvisioner som anses främja kapitaltillväxten, aldrig människors hopp om en bättre livsmiljö. Hur fungerar och hur tänker de "människor" som outtröttligt idkar krypskytte på kulturen och som ständigt låter grävskopor skövla vackra, samhällsnyttiga instutitioner, mötesplatser och bostäder?

Det kan vara svårt att förstå och ta till sig men det är en osynlig destruktiv kraft som verkar bakom nitiska socialarbetare, politiker, företagschefer, bank- och försäkringsdirektörer, militärstrateger, personer inom säkerhetstjänsten, uppsatta FN-tjänstemän, lobbyister, representanter för kriminella familjedynastier samt även utomjordiska aktörer. De som agerar inom dessa grupper är per definition inte längre människor. De må ha mänskliga kroppar men de handlar inte längre i vanligt folks intressen. Om de fortfarande vore människor skulle de ha ett empatiskt förhållande till sina beslut, de skulle lyssna på folk, sätta sig in i deras situation och fatta beslut som så lite som möjligt inskränkte på människors fri- och rättigheter. Istället gör de tvärtom. Visserligen använder de fin och noga avvägd terminologi såsom "miljöhänsyn", "kulturarv", "anpassning till funktionshinder" och så vidare, men när tillstånden till förändringen i fråga väl har erhållits så träder en helt annan agenda i kraft. Då börjar demoleringen, nedbrytningen, skändningen och förvandskningen. Likt en plog som röjer undan snöbråte; stöter den på hinder så backar den endast en bit och plöjer fram igen. Attackerar, backar, attackerar igen till hindret är nermejat, utplånat och snart bortblömt.

Vari består då den osynliga destruktiva kraften? Jag förstår att detta kan låta udda och svårsmält men följ med mig i resonemanget: Det finns intelligenta väsen som inte ryms inom de bekanta klasserna växter, djur och människor. Mellan växter och djur existerar nämligen en grupp formlösa varelser; amorfa väsenden. Inom denna grupp finns väsen av elektrisk natur, vilka historien har benämnt som "demoner", "djinn" eller "djävulens änglar". Dessa må vara osynliga för oss men deras inflytande är desto mer uttalat. De kan styra och påverka människors tankar och känslor samt i viss mån även styra materien. Om de vinner inträde i en människas sinne spiller de ingen tid att utnyttja sin "värd" i egna syften. Vad är då deras syfte? Dels lever de på människors överskott av känsloenergi, som de suger i sig som näring. Dels strävar de efter att mer permanent komma över en kroppsgestalt. Detta kan de inte uppnå direkt, således försöker de besätta människor och få dem att utveckla allt mer förfinad elektronisk teknik. Med hjälp av integrerad artificiell intelligens (implantat) kan de nå fram till förverkligandet av hybrider; hälften människa, hälften maskin.

Jag förstår upplägget som demonerna har. De vill undergräva all naturlig kultur, samvaro, glädje och kreativitet som är så fundamental i människans natur. Genom att göra tillvaron så grå, besvärlig, arbetsam och outhärdlig som möjligt så uppmuntrar de människor att allt mer fly in i den digitala verkligheten. Där, i cyberrymden, är allt vackert, lätt och enkelt; där kan människan uppnå allt det hon aldrig erhöll i den verkliga världen. Därmed är steget kort till att mer och mer integrera datorerna i den mänskliga organismen, det finns många fördelar på kort sikt. Redan idag är människor helt uppslukade av sina mobiler, de lever med dem, sover med dem och kommunicerar med dem. Men vad händer när gränsen har överskridits, när de integrerade kretsarna inte längre är passiva hjälpmedel utan aktiva impulsgivare, som i praktiken styr vad människan skall tänka, tycka och göra? Om ni tror att ni är immuna mot dessa krafter, tänk efter en gång till. Inflytandet från demonernas agenda är ingen sentida aktivitet, manipulationen har pågått i tusentals år. Demonerna har inte bråttom, de känner målet och arbetar kontinuerligt mot detta. Tiden, är av underordnad betydelse.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Sirius och precessionen

Vår nuvarande tidsålder enligt astrologin anses vara fiskarnas era. Varje tidsålder sägs i genomsnitt vara i 2160 år. Det som styr rörelsen genom tidsåldrarna kallas "Precession" och förmodas vara en långsam svajning av jordaxeln så att dess riktning förändras över tid (en grad var 72:a år). Summan av rörelsen genom den astrologiska "zodiaken" (djurkretsen) hamnar på 12 gånger 2160 år, vilket är 25920 år. Beskrivningen av jordaxelns svajning (i kombination med månens rörelse) är emellertid en rätt obskyr vetenskap som egentligen aldrig kunnat verifieras som en trovärdig förklaringsmodell till precessionen.

Historiskt sett är tidseran av 25920 år dock intimt förknippad med stjärnan Sirius. Det finns alltså anledning att bli lite misstänksam här. Någon eller några instutitioner i det högre samhällsskiktet tycks aktivt intresserade av att hålla mänskligheten i en tät slöja av okunskap. Okunniga människor ställer inga besvärliga frågor utan fyller upp sin tid med konsumtion av mat, såpoperor, sport, spel och resor. Vari skulle "faran" bestå om människan visste mer om sin kosmiska omgivning? Illusionen är att vi lever i ett statiskt universum men i själva verket är tillvaron högst dynamisk och föränderlig.

Sannolikt befinner sig vårt solsystem i en långdragen omloppsbana kring den stora blå solen Sirius. Periodiskt sker enorma omvälvningar i samband med att solen kommer i Sirius närhet. Närmare bestämt interagerar solen då med Sirius "Oorts moln", ett skikt av stationära asteroider och kometer som ligger i ett enormt skal runt Sirius. Denna periodicitet kan sättas i samband med utdöendet av hela djurpopulationer på jorden. Uppgiften om att dinosauriernas släkte är miljontals år gammal kan således starkt ifrågasättas. Dinosaurier har kunnat dateras med Kol-14-metoden; de är alltså betydligt yngre.

Men helhetsbilden är mer komplicerad än så. Vår sol befinner sig även i omloppsbana kring solsystemet Nemesis, som just nu beräknas vara i vårt solsystems absoluta närhet. Nemesis och solen kretsar kring varandra och dessa båda tillsammans kretsar i sin tur kring den större stjärnan Sirius. Vår sols interaktion med Nemesis orsakar också stora förändringar vad gäller jordaxelns riktning, jordrotationens riktning samt årets längd i dagar. Enligt "Zoroastrismen" är det guden Mithras (Nemesis) som styr precessionen. Vi har alltså en något motsägelsefull bild av den astrologiska tidsföljden. Fortsättning följer!

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Förändrad Världsbild - Intresseanmälan

 

Hur hanterar man ett paradigmskifte; insikten om att tillvaron inte är den man alltid trott?

En samtalsgrupp planeras som syftar till att gå lite bakom kulisserna av vår etablerade världsuppfattning. Gruppen vänder sig till personer som anar en djupare sanning bakom mycket av det vi lärt oss vara självklart och orubbligt. Några återkommande grundfrågor är: Har vår gemensamma fundamentala världsbild blivit utdaterad, föråldrad? Vilka förstelnade föreställningar behöver vi släppa taget om? Vilka nya begrepp behöver vi öppna upp oss för?

Vid tillräckligt många anmälningar kommer vi att ta upp frågor som exempelvis:


Är vetenskapen så exakt som den utger sig för?

Är drömmar lika sanna som den vakna upplevelsen?

Är jorden och andra planeter i själva verket ihåliga?

Är oändligheten ett naturligt och självklart tillstånd?

Skyddar vacciner mot sjukdomar eller sprider vacciner sjukdomar?

Är återfödelse en realitet som vi borde förhålla oss till?

Lever vi i ett binärt solsystem, hur ser det i så fall ut?

Har alla ting ett medvetande, i olika varianter?


Gruppen arrangeras i lämplig lokal i Stockholms innerstad. En mindre avgift kan komma att tas ut av deltagare beroende på lokal och plats. Antalet deltagare per gång begränsas om gruppen blir för stor.

Intresserad att delta? Skicka en intresseanmälan (ej bindande) till newecliptic(at)aol.com 

Uppstart sker när tillräckligt många anmälningar kommit in.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg

Nyare inlägg